Suppler din efterløn

Det er der mange grunde

til, men generelt skal årsagen dog findes i de besværlige procedurer omkring ansøgningen og de mange begrænsninger,

der gælder for alle ordningerne.


Samme begrænsninger findes ikke for arbejde som lønmodtager. Her kan man gå

på efterløn og arbejde det antal timer, man har lyst til, mod fradrag i efterlønnen. Her er der ingen regler om

forudgående tilladelse, besværlige dokumentationskrav eller andre snævre grænser.


ASE arbejder for, at

få de utilstrækkelige muligheder for selvstændige udvidet, så selvstændige kan få samme muligheder

for at gå på efterløn med deltidsarbejde, som lønmodtagere har.


Der er dog ingen grund til på

forhånd helt at opgive muligheden for at drive virksomhed samtidig med efterløn. ASE hjælper gerne med at fortælle om

de forskellige muligheder og forhåbentig finde en løsning, der passer til dig og din virksomhed. Mulighederne er følgende:


Hvis

man kan sandsynliggøre, at man foretager ændringer i sin virksomhed, så man arbejder 18 1/2 time hver uge, har

man mulighed for at vælge en ordning, hvor man får udbetalt efterløn for 18 1/2 time om ugen.


Det kan være

svært at sandsynliggøre, men fordelen ved denne ordning er, at der ikke er nogen indtægtsgrænse for virksomheden.


Sandsynliggør

man, at virksomheden er reduceret, kan man arbejde op til 962 timer om året i virksomheden og få udbetalt efterløn

for højst 962 timer årligt.


962-timers ordningen begrænses ved, at man som udgangspunkt selv skal udføre

alt arbejdet i virksomheden, og indtægten skal være halveret i forhold til årene, inden man gik på efterløn.


Der

er også mulighed for at fortsætte med at være selvstændige som en bibeskæftigelse med maksimalt 400

arbejdstimer om året.


Kravene til 400-timers ordningen er, at man skal kunne sandsynliggøre, at man højst

vil arbejde 400 timer i virksomheden om året, og virksomhedens indtægt må ikke overstige ca. 54.600 kr. årligt.


For

alle ordningerne gælder, at man skal have en særlig tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med

efterlønnen.


Tilladelsen skal som hovedregel være givet, inden man går på efterløn, så det

er en god idé at kontakte sin a-kasse i god tid, inden man foretager ændringer i virksomheden for at gå på

efterløn.