Skønne spildte projekt-kræfter

Manglende styring betyder, at mange projekter rundt om i virksomhederne ender i ingenting. I to ud af tre virksomheder er projektledelse ikke repræsenteret i direktionerne.

Skønne spildte projekt-kræfter - 1
Indsigt i projektledelse er ofte en mangel på lederplan. »Projekterfaringen er ikke repræsenteret på direktionsplan, og det resulterer i spild af ressourcer,« siger Henrik Engelund. Foto: DIEU Fold sammen
Læs mere
Projekt er blevet en fællesbetegnelse for snart sagt enhver aktivitet i en virksomhed. Men manglende styring af og overblik over projekterne bevirker, at mange arbejdspladser spilder tid og ressourcer på projekter, der ikke følges op eller ikke fører til de ønskede mål.

Det er en af konklusionerne af den første større undersøgelse af projektledelse herhjemme foretaget af DIEU, en af landets største udbydere af kurser og virksomhedsudvikling.

854 personer, der arbejder med projektledelse i den offentlige og private sektor, har deltaget i undersøgelsen. Den viser bl.a., at 79 pct. af projekterne knyttes tæt til virksomhedernes mål og strategier. Samtidig svarer 65 pct. af de adspurgte, at projektledelse som disciplin ikke er repræsenteret i direktionerne.

Det afspejler, at mange topledelser reelt ikke har føling med, hvor mange projekter virksomheden har i gang eller hvorfor, mener direktør Henrik Engelund, Center for projektledelse hos DIEU. Eksempelvis har han for nylig været i kontakt med en virksomhed, hvor ledelsen mente at have ti projekter i gang. Det virkelige tal viste sig at være 125.

En ny arbejdsform
»Betegnelsen projekt dækker over stort set alt, hvad der foregår i en virksomhed fra en konkret IT-opgave til store forskningsforsøg. Ledelserne er mest tilbøjelige til at fokusere på dem, når noget går galt - en tidsplan der ikke holder, eller et budget der bliver overskredet,« forklarer Henrik Engelund.

»Men projekter er også en arbejdsform, der stille og roligt har vundet indpas over de sidste 10-15 år. En ny generation kommer ud, som er vænnet til at arbejde med projekter fra børnehaven til universitetet. De stiller sig uforstående over for, at der ikke er mere styring og opmærksomhed på projekterne fra ledelsernes side.«

Det, virksomhederne efterlyser, når DIEU møder dem som rådgiver, er ifølge Henrik Engelund metoder til at systematisere og skabe overblik over projekterne.

»Egentlig handler det om klassiske lederdyder. Vurderingen af, om man gør det rigtige, skal tages i toppen. Ofte sætter en organisation en række projekter i gang, bruger mange ressourcer, men ender med ikke at kunne overskue aktiviteteterne.«

De temaer, virksomhederne bør arbejde med ved projektledelse, er, siger Henrik Engelund.

En strategi for projekterne.

En fornuftig porteføljestyring.

En værktøjskasse, der f.eks. sikrer ens afrapportering.

At give reelle beføjelser til projektlederne.

Uddannelse i projektledelse og -arbejde.