Politisk uenighed om omstridt paragraf: Vil man ofre pensionerne og andelshaverne i jagten på Blackstone?

Flere af støttepartierne vil helt afskaffe den stærkt omtalte paragraf 5, stk. 2 i boligloven, hvilket kan få store konsekvenser for både pensionsopsparerne og andelsboligforeninger. Men boligministeren afviser at ville foretage ændringer, der rammer andelshaverne hårdt.

Boligminister Kaare Dybvad (S) arbejder hårdt på at finde en model for en lovændring på boligområdet, der både sikrer en bremse for spekulativ udlejning og undgår at ramme andelshaverne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Paragraf 5, stk. 2 er i disse dage en omstridt en af slagsen.

Selv om boligreguleringsloven ikke oser af intriger, drama og højspændt action, er der alligevel meget på spil.

Således kunne Berlingske fredag fortælle, at hvis paragraf 5, stk. 2 afskaffes, vil det ramme en lang række af de danske pensionsopsparere. Værst ser det ud for blandt andet de offentligt ansatte jurister, økonomer og ingeniører, der samlet udgør omkring 100.000 medlemmer hos pensionskasserne JØP og DIP:

De vil i gennemsnit få reduceret opsparingen med 19.000 kr. ved en afskaffelse af paragraf 5, stk. 2, lød det fra Søren Kolbye Sørensen, som er adm. direktør i P+, som de omtalte pensionskasser tilhører.

Et drastisk greb

Og i lørdagens Berlingske kan man læse, at det ikke kun er pensionsopsparingerne, der kan ende med at stå for skud, hvis paragfaf 5, stk. 2 afskaffes. Også andelsboligejere kan blive ramt. Boligminister Kaare Dybvad (S) erkender da også begge forhold.

»Det er en meget drastisk løsning at fjerne paragraffen helt. Derfor har jeg også sagt fra starten, at det ikke har været vores ambition. Vi går efter at justere den, for en afskaffelse ville betyde meget store tab for både pensionskasser og i væsentligt større omfang andelsboligforeninger,« siger han til Berlingske.

Et politisk nedsat ekspertudvalg fremførte i slutningen af oktober, at afskaffelsen kan medføre et værditab på mellem 25 og 48 procent for andelsboligforeninger. Et tal, der dog kan vise sig at være langt større, afhængig af hvor gældsat foreningen er, vurderer EjendomDanmark, som mener, at der kan blive tale om et tab på op mod 78 pct. af en andelsboligs værdi. Boligministeren er dog meget optaget af at undgå at ramme andelshaverne.

»Vi mener, at der er andre modeller, hvor et eventuelt tab for andelsboligerne er i en helt anden størrelsesorden. Derudover arbejder vi i øjeblikket på at finde en model, som gør, at andelsforeningerne i det hele taget ikke bliver ramt af lovændringen. Det er der også stillet politisk krav til fra partierne, der gerne vil lave en aftale på området,« siger han.

Men hvorfor overhovedet fjerne paragraf 5, stk. 2?

Jo, paragraf 5, stk. 2 giver udlejer mulighed for at foretage en gennemgribende renovering og sætte huslejen op, når en lejer er fraflyttet. Et greb, som særligt den amerikanske kapitalfond Blackstone er blevet berygtet for at benytte sig af i København med voldsom debat til følge.

Det har altså fået boligminister Kaare Dybvad (S) til at varsle en ændring af paragraf 5, stk. 2, som i øjeblikket drøftes på Christiansborg.

Delte meninger på borgen

Både SF og Enhedslisten ønsker som udgangspunkt at afskaffe paragraffen.

»Vores udgangspunkt er at fjerne paragraffen, men vi er også interesserede i at finde en god løsning. Vi er ikke interesserede i at gøre det svært for andelshaverne. Men først og fremmest er vi optagede af at få bremset udenlandske kapitalfonde, så de ikke kan slippe af sted med det her,« siger boligordfører for SF Kirsten Normann Andersen.

Hun bakkes op af Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten. Han sætter dog spørgsmålstegn ved de fremførte tal, som han betegner som en del af en kampagne. Derfor har Enhedslisten bland andet bedt boligministeren om at gennemgå de omtalte beregninger fra EjendomDanmark med henblik på at vurdere, om de er valide.

»Vi vil gerne afskaffe 5.2, men vores drøftelser kan jo ende på meget forskellig vis. Vi ved endnu ikke, hvor vi ender, for det er helt åbent. Jeg tror ikke, der er flertal for at afskaffe paragraffen, men den kan jo ændres,« siger han.

Hos det Radikale Venstre understreger boligordfører Jens Rohde, at forhandlingerne er i gang, og at udfaldet derfor fortsat er usikkert:

»Vi kommer ikke til at være med til at afskaffe den. Men det er også utænkeligt, at der ikke sker noget. Men det er afgørende, at vi ikke straffer pensionsopsparerne eller andelshaverne.«

Mona Juul, boligordfører for de Konservative, forklarer, at de ikke har noget ønske om at pille ved paragraffen, men hun håber på en hurtig afklaring, da den nuværende situation skaber stor usikkerhed.