»Ole Andersen, du overlader ikke noget som helst. Du er fyret. Du er fyret af bankens tusindvis af aktionærer«

Tidligere DI-direktør Karsten Dybvad blev som ventet ny formand for Danske Bank efter Ole Andersens exit i kølvandet på hvidvasksagen. Den afgående formand fik hårde ord med på vejen fra aktionærerne på fredagens ekstraordinære generalforsamling.

»Lad os bare kalde det en fyring. Jeg er enig i, at en fyring er det rigtige. Jeg har kun bankens interesser for øje,« sagde Ole Andersen på Danske Banks ekstraordinære generalforsamling. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Menneskestrømmen ud af bagudgangen fra Københavns hovedbanegård sent fredag eftermiddag bestod især af to grupper af mennesker:

Begge var velklædte bedsteborgere. Og begge havde kurs mod kulturhuset DGI-byen. Men dér hørte lighederne også op.

Den ene, feststemte gruppe drejede af mod bowlinghallen og restauranterne, hvor julefrokosterne ventede. Den anden gruppe bestod af aktionærer i Danske Bank og havde betydeligt mindre at grine af.

Siden årsskiftet er deres aktier blevet halveret i værdi på grund af hvidvaskskandalen i bankens estiske filial, der har kastet banken ud i dyb krise og kostet det meste af ledelsen jobbet.

I går var de indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at samle stumperne. Formand Ole Andersen havde efter syv år meldt sin afgang på grund af sagen, der var det altoverskyggende tema blandt de mange hundrede fremmødte, som hovedrystende vendte sagen rundt om kaffen og kagen i forhallen.

»Der er nødvendigt med en oprydning i Danske Bank. Det er hele bankens troværdighed, der er på spil,« lød det fra Ulla Krog, der er privat aktionær i Danske Bank, og som var rejst fra Svendborg til København for at afgive sin stemme.

På forhånd havde hovedaktionæreren A.P Møller Holding sikret sig opbakning til sin kandidat til bestyrelsesformand, den tidligere DI-direktør og departementschef i Statsministeriet, Karsten Dybvad. Foruden Dybvad havde A.P. Møller Holding indstillet sin investeringsdirektør, Jan Thorsgaard Nielsen, til bestyrelsen.

»Men der venter ham en næsten uløselig opgave, for det bliver svært at rette op på bankens rygte,« lød det fra Lars Grønbjerg, der er pensionist og privat aktionær, om Karsten Dybvads udfordringer.

Generalforsamlingen blev især et hårdt slag for den afgående formand Ole Andersen, der har måttet se sit eftermæle plettet af sagen, som Berlingske har afdækket i snart to år. I sit indlæg beklagede han dybt hvidvasksagen, men fremhævede også, at banken under hans lederskab blandt andet rejste sig fra finanskrisen.

»Der har været svigt og fejl på mange niveauer i banken både i Estland og på koncernniveau. Situationens alvor taget i betragtning finder jeg det rigtigt, at sagen også har konsekvenser for bestyrelsen og i særdeleshed bestyrelsens formand,« lød det Ole Andersen om hans egen skæbne.

De efterfølgende, yderst forkølede klapsalver viste, at hans indlæg langt fra havde dysset de mange frustrerede private aktionærer ned. Aktionær Hans Ole Knudsen henvendte sig direkte til Ole Andersen med kommentaren:

»Ole Andersen, du overlader ikke noget som helst. Du er fyret. Du er fyret af bankens tusindvis af aktionærer.«

Hvortil Ole Andersen afvæbnende svarede:

»Lad os bare kalde det en fyring. Jeg er enig i, at en fyring er det rigtige. Jeg har kun bankens interesser for øje.«

Aktionær Gunnar Mikkelsen konstaterede, at Danske Bank »ikke alene har skuffet forventningerne, men totalt har svigtet tilliden.«

»Jeg forstår godt, hvorfor banken langt om længe har lagt sig fladt ned og sagt undskyld. Men det skaffer ikke kapitalejerne det daglige brød,« sagde han med henvisning til aktiekursens styrtdyk som konsekvens af sagen, der kan koste Danske Bank milliardbøder både herhjemme og i USA.

Også fra hovedaktionæren A.P. Møller Holding var der erkendelse af, at der var stort behov for nye vinde.

»Som aktionær ønsker vi, at banken får styr på compliance og får gennemlyst kultur, processer og systemer. Og at banken på en fornuftig måde får afsluttet de sager, som er relateret til Estland,« lød det fra adm. dir. Robert Mærsk Uggla, der begrundede valget af Dybvad fra talerstolen i DGI-byen i København:

»Vi vurderer, at Karsten og Jan har et sæt kompetencer og værdier, som sammen med resten af bestyrelsen kan sætte rammerne for den meget store opgave, banken står over for.«

Som ventet blev begge kandidater valgt sikkert ind i bestyrelsen, der efterfølgende konstituerede sig med Karsten Dybvad som formand. Da han senere på aftenen mødte pressen, var det med et ydmygt budskab:

»Der er en meget klar erkendelse i banken af, at det der er sket i Estland, ikke var godt. Der skal ryddes op. Der var meget galt i Estland, og der er ikke blevet handlet effektivt og i tide,« sagde Karsten Dybvad, der erkendte, at der lå meget arbejde foran:

»Først og fremmest skal vi blive ved med at være den gode bank, Danske Bank også er. Danske Bank er en utrolig vigtig del af det danske samfund, og vi vil ikke ønske os en finansiel sektor uden en stor og stærk Danske Bank. Men det vil tage tid, inden tilliden er fuldt genopbygget. Uger, måneder og år. Men vi vil gøre det og efterleve det i ord og handling,« sagde han.

Dybvads første store opgave som formand bliver at finde en permanent afløser for Thomas Borgen, der gik af som adm. dir. i september – også på grund af hvidvasksagen. Siden har bankens chef for den danske bankforretning, Jesper Nielsen, været konstitueret som topchef, efter at bankens eget bud på en ny direktør, Jacob Aarup-Andersen, blev fundet for uerfaren af Finanstilsynet.

Med Dybvad får Danske Bank en formand med et sjældent stærkt netværk i toppen af danske politik og erhvervsliv.

62-årige Karsten Dybvad kommer fra en stilling som adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Industri. Forinden bestred han i fem år den magtfulde stilling som departementschef i Statsministeriet – og inden da tilsvarende stillinger i Finansministeriet og Transportministeriet.

Han har indgående kendskab til den finansielle sektor fra sin tid som direktør for Magistrenes Pensionskasse og underdirektør for Bikuben Pension i 1990erne. Forinden arbejdede han i en årrække i både LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Kun én anden kandidat var opstillet til bestyrelsen, nemlig den private aktionær Arne Bostrøm, der – også som ventet – ikke blev valgt.

Hvidvasksagen kulminerede i september med Danske Banks fremlæggelse af bankens egen advokatundersøgelse, der viste, at svimlende 1.500 mia. kr. fra især Rusland var blevet sendt gennem mistænkelige konti i Danske Bank Estland mellem 2007 og 2015. Undersøgelsen blev igangsat efter Berlingskes afdækninger sidste år af formodet hvidvask i Estland.