Mærsks kandidat valgt: Her er Danske Banks nye stærke mand

Karsten Dybvad blev som ventet valgt til formand for bestyrelsen for Danske Bank efter fredagens ekstraordinære generalforsamling. Hans altoverskyggende opgave som formand bliver at lede banken gennem hvidvaskkrisen.

Karsten Dybvad på dagens ekstraordinære generalforsamling i DGI-byen i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Manden, der skal trække Danske Bank ud af hvidvaskskandalen og i retning tilbage mod fordums storhed, hedder Karsten Dybvad.

Det blev helt som ventet afgjort på dagens ekstraordinære generalforsamling, der er en direkte konsekvens af skandalen om hvidvask i bankens estiske filial.

Valget af den tidligere DI-direktør og departementschef til bestyrelsen var på forhånd stemt af mellem hovedaktionærerne med A.P. Møller Holding i spidsen. Foruden Dybvad blev A.P. Møller Holdings investeringsdirektør, Jan Thorsgaard Nielsen, valgt til bestyrelsen.

Stor opgave venter

Bestyrelsen skal nu formelt konstituere sig, men det ligger fast, at Dybvad bliver formand for den nye bestyrelse.

Robert Mærsk Uggla, adm. dir. for hovedaktionæren A.P. Møller Holding, begrundede valget fra talerstolen i DGI-byen i København:

»Som aktionær ønsker vi, at banken får styr på compliance og får gennemlyst kultur, processer og systemer. Og at banken på en fornuftig måde får afsluttet de sager, som er relateret til Estland.«

»Vi vurderer, at Karsten og Jan har et sæt kompetencer og værdier, som sammen med resten af bestyrelsen kan sætte rammerne for den meget store opgave, banken står over for.«

Karsten Dybvad erstatter Ole Andersen, der tidligere på efteråret valgte at trække sig - bl.a. efter bankens egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen. Ole Andersen beklagede dybt sagen i sit indlæg fra talerstolen:

»Der har været svigt og fejl på mange niveauer i banken både i Estland og på koncerniveau. Situationens alvor taget i betragtning finder jeg det rigtigt, at sagen også har konsekvenser for bestyrelsen og i særdeleshed bestyrelsens formand,« lød det fra den afgående formand om sin egen skæbne.

Stærkt netværk

Karsten Dybvads første store opgave som formand bliver at finde en permanent afløser for Thomas Borgen, der gik af som adm. dir. i september - også på grund af hvidvasksagen. Siden har bankens chef for den danske forretning, Jesper Nielsen, været konstitueret som topchef.

Med Dybvad får Danske Bank en formand med et sjældent stærkt netværk i toppen af danske politik og erhvervsliv.

62-årige Karsten Dybvad kommer fra en stilling som adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Industri.

Forinden bestred han i fem år den magtfulde stilling som departementschef i Statsministeriet - og inden da tilsvarende stillinger i Finansministeriet og Transportministeriet.

Han kender den finansielle sektor fra sin tid som direktør for Magistrenes Pensionskasse og underdirektør for Bikuben Pension i 1990'erne. Forinden arbejdede han i LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og var en overgang medlem af Socialdemokratiet.

Karsten Dybvad er uddannet økonom, gift og har fire børn. Han bor i Charlottenlund.

Kun én anden kandidat var opstillet til bestyrelsen, nemlig den private aktionær Arne Bostrøm, der - også som ventet - ikke blev valgt.