Odense Kommune mister privat leverandør

Det private firma Elite Miljø har besluttet at opsige sin kontrakt med Odense Kommune fra 30. september 2007. Elite Miljø leverer pleje under fritvalgsordningen til 220 borgere i Odense.

De borgere, som i dag får pleje af Elite Miljø får tilbudt en anden ordning af Odense Kommune

- At Elite Miljø opsiger deres kontrakt, er bare endnu et udslag af det pres, som ældreområdet ligger under for. Elite Miljø har de samme økonomiske vilkår som den offentlige hjemmepleje, og at et privat firma ikke kan følge med, siger noget om hvor dybt effektiviseringen har skåret i ressourcerne. Desuden viser det, at det er et omsonst ønske regeringen har, når den ønsker konkurrence på ældreområdet - der er simpelt hen ikke nogen midler at konkurrere for, men kun råd til det allermest basale, siger ældrerådmand Søren Thorsager.

Med Elite Miljøs opsigelse er der ikke flere private leverandører af pleje i Odense.

- Vi har brug for de medarbejdere fra Elite Miljø, som kommer til at stå uden arbejde. Derfor håber vi, de er interesserede i at arbejde for hjemmeplejen, siger Søren Thors-ager. lrs