Nordalim må tilpasse priserne.

Med en del af råvarerne indkøbt i billige dollar til en årlig produktion på 60.000 tons lim, skulle man tro,

at Nordalim a/s ville tjene godt på den lim, der enten sælges herhjemme eller eksporteres til Skandinavien og Tyskland.Men

den vildfarelse får selskabets bestyrelsesformand, adm. direktør for spånpladefabrikken Novopan, Henning Jensen,

hurtig manet i jorden. Han siger, at Nordalims salgspriser i den situation for nogle varers vedkommende reguleres nedad.Nordalim,

der ligger på Århus Havn, producerer også formalin til brug i fødevareindustrien og i isoleringsindustrien.

Over halvdelen af fabrikkens produktion er lim.Nordalim har ikke så mange kunder. Til gengæld er de store. Spånpladefabrikken

Novopan på Djursland ejer halvdelen af Nordalim og aftager også halvdelen fabrikkens årlige limproduktion. Resten

eksporteres til bl.a. svenske og tyske spån- og træpladefabrikker. Under punktet risici i Nordalims regnskab for 2002/03

hedder det, at "der foretages ingen sikring af kursen ved hverken indkøb eller salg. Det er selskabets opfattelse, at

risikoen ved at undlade sikring er lille i forhold til omkostningerne ved sikring". Derefter påpeges det i regnskabet,

at selskabets omsætning er koncentreret om enkelte større aftagere, og selskabet indgår typisk samarbejds- og leveringsaftaler

med de større aftagere i et langsigtet og flereårigt samarbejde. Overskuddet på 1,3 mio. kr. efter skat anses ikke

for tilfredsstillende og forklares bl.a. med stigende priser på de vigtigste råvarer. Henning Jensen forventer en stabil

økonomisk indtjening og også overskud i indeværende år. Der blev fundet nye kunder inden for spånpladeproduktion

i 2002/03. Det var sammen med stigende priser og større afsætning med til at øge omsætningen med 30 mio.

kr. til 99,6 mio. kr., siger han.Nordalim investerede i årets løb i et anlæg, der udnytter overskudsenergi til

fjernvarme. Tidligere forsvandt disse ressourcer op i den blå luft, men nu sælges det til det offentlige fjernvarmenet

i Århus.Nordalim blev etableret i 1972 af Novopan og finske Dynea, der ejer limfabrikker rundt om i verden.I november

sidste år fortalte Nordalims produktionschef, at en stor svensk kunde af miljømæssige grunde forlanger at få

limen leveret pr. jernbane hver uge. Denne leveringsform er både dyrere og mere besværlig for Nordalim, lod produktionschefen

skinne igennem. Leveringerne til Novopan og til tyske kunder foregår med lastbil, fortalte han.