Femern-byggepladser rykker tættere på

Femern-fonden jubler over to rapporter om de store arbejdspladser og produktionssteder i byggefasen. Rapporterne er et vigtigt værktøj for lokale smv'er.

Når Femern-byggeriet går i gang om to-tre år, kræver det to store arbejdspladser tæt på landfæstet på Lolland og Femern og fire-seks store produktionssteder til at fremstille betonelementer.

Det skriver statsselskabet Femern A/S i to dugfriske rapporter, som er udarbejdet, så lokale virksomheder og kommuner kan gøre sig klar. Men det endelige valg af placering af arbejdspladser og produktion træffes af de konsortier, som vinder de helt store kontrakter om kyst til kyst-delen af Femern-forbindelsen.

- Vi kender i stor udstrækning omfanget af og kravene til de kommende arbejdspladser, uanset om der bliver valgt bro eller tunnel. Så nu er tiden inde til at overveje, hvor disse kan placeres, udtaler Peter Lundhus, administrerende direktør i Femern A/S.

To ingeniørfirmaer kortlægger i øjeblikket alle fordele og ulemper ved bro - den foretrukne løsning - og tunnel, og så skal politikerne i København og Berlin træffe det endelige valg i 2012, hvorefter byggeriet for alvor kan sættes i gang.

Begejstret fond

Fonden Femern Belt Development, som skal berede lokale virksomheder vejen til Femern-opgaver, er begejstret over de to rapporter.

- Det er en skelsættende dag for Femern-projektet. Det er det første håndgribelige på, hvad der kommer til at foregå. Rapporterne bliver gode redskaber til, at vi sammen med kommuner og Region Sjælland kan arbejde for at tiltrække produktionsstederne. På den måde bliver så mange arbejdspladser som muligt i Danmark, siger Stig Rømer Winther, direktør i Femern-fonden.

Han fremhæver, at fonden har fået 42 millioner kroner fra EU og Region Sjælland til »Klar til Femern Bælt 2012«. Projektet, som ErhvervsBladet.dk omtalte mandag, skal de næste to-tre år gøre op imod 500 smv'er klar til at få del i Femern-opgaverne.

- Vi tror fuldt og fast på, at vi kan medvirke til at gøre det lokale erhvervsliv velforberedt. Også de to nye rapporter er vigtige for virksomhederne; de kan nu danne sig et indtryk af, hvad de kan byde ind på. Nu er Femern-forbindelsen langt mere konkret end tidligere, og vi kan for alvor komme ud af starthullerne i konkurrencen om jobbene. Også i Sydsverige, Polen og Nordtyskland har mange rettet øjnene mod Femern-byggeriet, siger Stig Rømer Winther.

Tæt på og langt væk

De to store byggearbejdspladser skal ligge i hver sin ende af selve bro- eller tunnelforbindelsen, mens produktionsstederne - som skal fremstille tusindvis af beton-elementer - kan ligge længere væk, mellem 80-120 km, vurderer Femern A/S.

Dermed er ikke kun placeringer i Danmark og Nordtyskland i spil, men også skånske og polske lokaliteter. Ligger produktionen længere væk, bliver det for dyrt og risikabelt i transport.

Hver af arbejdspladserne skønnes (inklusiv en arbejdshavn) til 40.000 kvm - eller syv fodboldbaner - med en broløsning og næsten fire gange så meget, 150.000 kvadratmeter med en tunnelløsning.

Produktionsstederne kræver endnu mere plads: En broløsning fordrer blandt andet to elementfabrikker på omkring 350.000 kvadratmeter - næsten 60 fodboldbaner - mens pladsbehovet er helt oppe på 500.000 kvadratmeter for nogle elementfabrikkerne til en tunnelmodel.