Jobfest omkring Femern er begyndt

De første mange kontrakter er underskrevet, og 300 arbejder allerede med Femern-forbindelsen.

Foto: Søren Madsen / Fehmernlink / Scanpix
Skønt selve anlægsarbejdet først går i gang omkring årsskiftet 2012/2013, så er den store job- og ordrefest ved Femernbælt allerede indledt i det små. Det statslige Femern A/S havde i oktober indgået 70 kontrakter for flere hundrede millioner kroner, og 300 mennesker arbejder allerede på danmarkshistoriens største anlægsprojekt, ja, faktisk også det næststørste i Europa, kun overgået af Eurotunnel under Den Engelske Kanal. - Vi er i fuld gang med blandt andet miljøundersøgelser og geotekniske analyser. Vi kører en parallel proces, hvor vi undersøger fordele og ulemper både ved en bro og en tunnel. I 2012 skal vi - og myndighederne i Danmark og Tyskland - træffe det endelige valg, og så går anlægsarbejdet i gang, fortæller Peter Lundhus. Han er administrerende direktør i Femern A/S og en gammel rotte med erfaring fra de to andre trafikprojekter i (næsten) samme kaliber: Storebælt og Øresund. De to lande foretrækker en bro, som også er billigere - 33 milliarder kroner fra kyst til kyst mod 41 milliarder for en tunnel. Det endelige valg afhænger blandt andet af, hvordan de to løsninger vil påvirke miljøet og sejladsen i farvandet mellem Femern og Lolland. Af det samlede budget er fem milliarder kroner afsat til forundersøgelser, projektering og tilsyn. Oveni de 33-41 milliarder kommer beløb på op imod 10 milliarder kroner til såkaldte landanlæg både i Danmark og i Tyskland. Herhjemme går hovedparten til de 119 km jernbane, som skal have ekstra spor mellem Storstrømsbroen og Rødby og elektrificeres fra Vordingborg til Rødby. I Tyskland skal både veje og jernbane opgraderes mellem Lübeck og Puttgarden. Smv-chancer på land - Kyst til kyst-opgaven bliver nok fordelt på tre anlægskontrakter på otte-ni milliarder kroner. Det vil være en stor international opgave, som også kræver tre-fire-fem store arbejdspladser rundt omkring i Østersø-regionen. Jeg vil da blive forbavset, hvis ikke der kommer en stor arbejdsplads ved Rødbyhavn, for eksempel en samlefabrik, siger Peter Lundhus. I september vurderede Teknologisk Institut over for ErhvervsBladet.dk, at danske små og mellemstore virksomheder nok kunne sætte sig på opgaver og underleverancer svarende til halvdelen af de i alt cirka 50.000 mandeår i byggeperioden fra 2012-18. Den andel er i Peter Lundhus' øjne højt sat. - Det lyder umiddelbart lidt højt. For de tre store kontrakter vil arbejdet være meget internationalt, så der vil andelen nok snarere være 10-15 procent. Der vil være meget større muligheder for lokale virksomheder for landanlæggene. Det er traditionelt byggearbejde med beton, stål og udgravninger, og danske firmaer kan jo også byde på de tilsvarende opgaver i Nordtyskland, siger Femern-chefen. Samarbejde vigtigt Lokale politikere lobbyer stærkt for, at arbejdet med landanlæggene bliver sat i gang tidligere - det behøver nemlig ikke at afvente bro-eller-tunnel-afgørelsen i 2012. En tidligere byggestart kan løfte beskæftigelsen og forbedre trafikbetjeningen af Sydsjælland og Lolland-Falster. Peter Lundhus istemmer koret af opfordringer fra blandt andre Teknologisk Institut og brancheforeninger i byggefagene om samarbejde. - Det er et spørgsmål om at samle sig og blive store og handlekraftige nok til at tiltrække opgaverne. Generelt er mange lokale virksomheder for små, så de må finde kolleger at samarbejde med. Det er også vigtigt, at Region Sjælland og kommunerne arbejder for, at de store virksomheder føler sig tiltrukket af at etablere sig lokalt - der skal stå »velkommen« på måtten, slår han fast. Erfaringer bruges Femern forsøger desuden at lære af erfaringerne fra Øresund, hvor en skatteaftale eksempelvis først var klar tre år efter åbningen af broen. Det handler ifølge Peter Lundhus om sideløbende at bygge en »mental bro«, så borgere, virksomheder og offentlige myndigheder bliver vænnet til, at broen binder regioner sammen tværs over vandet. Femern A/S har netop søsat et projekt, hvor danske, tyske og svenske forskere under ledelse af geografiprofessor Christian Wichmann Matthiessen frem til midten af 2010 skal kortlægge »regionale udviklingsperspektiver«. Også en række råd og instanser arbejder med intensiveret dansk-tysk samarbejde, udløst af Femern-forbindelsen. Blandt dem er Fonden Femern Bælt Development med tidligere Venstre-minister Svend Erik Hovmand i spidsen.