DSI Data A/S

Virksomheden hedder imidlertid DSI Data A/S - og har gjort det siden december sidste år. ErhvervsBladet undskylder fejlen. nika

Feriekort

til alle

Feriekortordningen i industriens overenskomst gælder for alle medarbejdere. Det viser udfaldet af en faglig voldgift

rejst af CO-industri mod Dansk Industri.


Uenigheden omhandlede spørgsmålet om hvorvidt feriekortordningen alene

kan anvendes for medlemmer af CO-industris medlemsforbund, og dels om der skal ske indberetning til CO-industri om benyttelse af Ferie

Konto i stedet for feriekortordningen. I en kendelse afsagt af de tre højesteretsdommere, hedder det, at industrioverenskomstens

feriekortbestemmelse må anses som gældende for alle medarbejdere uden hensyn til deres organisationsforhold, og at der

derfor ikke er grundlag for at fastslå, at industriens feriekortordning kun kan finde anvendelse for medarbejdere, der er medlemmer

af forbund tilsluttet CO-industri. Til gengæld får CO-industri medhold i, at virksomheder, som ønsker at benytte

ferielovens Ferie Konto-ordning i stedet for feriekort for medarbejdere, der er medlemmer af CO-medlemsforbund, på forhånd

skal give meddelelser herom til CO-industri. nikaForældet løndiskussion

Forslag fra politikere og eksperter

om at sænke mindstelønnen er forældet. Det vil nemlig føre til højere marginalskatter i sidste ende.


-

Det vil være at skyde sig i foden, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet til SiD''s Fagbladet. Han

peger på, at det vil være nødvendigt at sænke niveauet for dagpenge og andre overførselsindkomster,

hvis mindstelønnen skal ned. Samtidig vil det være nødvendigt at sænke skatten på arbejde for at det

skal kunne betale sig at tage meget dårligt lønnet arbejde.


- Hvis vi gør det, får du og jeg - og alle,

som er i arbejde - jo også noget ud af det. Det vil blive dyrt. Hvis vi skal opveje det tab, vil det blive nødvendigt

at hæve marginalskatterne og det er jo netop det modsatte, som er på dagsordenen i dag. Nemlig at sænke marginalskatten. Det

er en kæmpe øvelse. Som at skyde gråspurve med kanoner, siger arbejdsmarkedsforskeren. nika

Hårdt

år for virksomheder

konkurser eller andre virksomhedsophør blev godkendt af Lønmodtagernes Garantifond (LG) i

2001. Det er en stigning på omkring en fjerdedel i forhold til 2000. Hårdest ramt er brancherne inden for handel- og reparationsvirksomhed,

fremgår det af Garantifondens årsrapport.


Derimod har LG ikke godkendt et eneste virksomhedsophør i el-, gas,- varme-

og vandforsyningsbranchen. Sten-, ler- og glasindustrien har haft to LG-godkendte virksomhedsophør i 2001, oplyser Jan Michael

Lindgreen, sektionschef i LG. Derimod har en række andre brancher været hårdt ramt af den økonomiske afmatning.

Handel- og reparationsvirksomhed tegner sig for 425 (22 pct.) af de godkendte virksomhedsophør. RB-Børsen

Lavere

oliepriser

Forventninger om store benzinlagre i USA fik mandag formiddag prisen på olie til at falde, skriver Bloomberg News.

En tønde af nordsøolien Brent til levering i april blev således handlet i London til 20,65 dollar mandag middag,

hvilket er 22 cent mindre end fredag aften. Børsen i New York holder mandag lukket på grund af Presidents Day. Faldet

i prisen kommer efter en uge med prisstigninger på 5,8 pct., da markedet forberedte sig på USA''s eventuelle bombning af

Irak. Angrebet er endnu ikke aflyst, men en olieanalytiker siger, at effekten fra de store benzinlagre vil mere end opveje prisstigninger

fra situationen i Irak. RB-BørsenFald i byggeaktiviteterneDe nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at aktiviteterne

i byggesektoren er på vej ned. Både antallet af nye boliger og det samlede påbegyndte etage areal, der omfatter

alt byggeri faldt i fjerde kvartal 2001 i forhold til kvartalet før. For boligbyggeriet var faldet på 12 pct., mens det

for etagearealets vedkommende var seks pct. mindre end tredie kvartal 2001.


Også i forhold til situationen for et år

siden er der negative tal over hele linien. I en sammenligning mellem fjerde kvartal 2001 og fjerde kvartal 2000 er det samlede påbegyndte

etagearel faldet med 11 pct., hvilket især hænger sammen med en markant nedgang i erhvervsbyggeriet på hele 18 pct.

Tempotab i erhvervsbyggeriet har kendetegnet hele 2001. Boligbyggeriet viser nedgang i aktiviteterne både vedrørende enfamiliehuse,

etagebyggeri og øvrige bygninger på 12 pct. i forhold til aktiviteterne for et år siden. ras