Akademikere på vej i Netto

Detailbranchen skriger på flere akademikere. Målrettet uddannelse skal få de mange ledige magistre ind i Netto, mener Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening .

Hvilke af dine medlemmer ville egne sig til et lederjob i Netto?

Alle i princippet. Man hører tit, at specielt de humanistiske uddannelser ikke har nok fokus på bundlinien. Men vi opfordrer jo vores medlemmer til at tage moduler i deres uddannelse som kan bane vejen for en karriere i det private erhvervsliv. Man behøver ikke nødvendigvis at komme fra det erhvervsøkonomiske fakultet.

Hvorfor har Netto og Fakta så svært ved at finde ledere, når hver tredje nyuddannet magister er uden arbejde?

Det er manglende kendskab på begge sider. Akademikerne er ikke opmærksomme nok på mulighederne indenfor blandt andet detailbranchen. Det er dog lige så meget det modsatte, der gør sig gældende. Der er simpelthen for lidt viden i brancherne om, at man kan tage en humanist. De har de brede generalistkompetencer. Virksomhederne kan tilføre de specifikke kompetencer.

Er I for fine til Netto?

Nej. Det vil jeg have lov at sige med stor overbevisning. Vi har kendt til arbejdsløsheden siden firserne. I den periode er vores nyuddannede blevet ansat privat i allehånde virksomheder.

Hvad vil du gøre for at flere får øjnene op for at Netto ikke kun er et sted man handler?

Det er jo bare med at komme i gang med brobygningen. Det er jo allerede lykkedes at få rigtig mange magistre ansat i det private. Helt konkret har jeg sendt et brev til Claus Juel-Jensen (Nettos kommende koncernchef), hvor jeg foreslår, at vi får os en snak om situationen. Det kunne for eksempel resultere i en større synliggørelse over for de studerende.