Højholt fra Hørbylunde

Lige så vanskelig, Per Højholt kan være at læse, lige så uomgængelig er han for enhver, der vil kende det 20. århundredes danske litteratur.

Læs mere
Fold sammen

Stefan Kjerke-gaard har skrevet en klar, pædagogisk og sikker indføring i forfatterskabet. Han deler forfatterskabet op i fire perioder, og laver illustrative læsninger af værker fra hver periode i det første kapitel. Derefter er hovedfokus på den senere del af forfatterskabet. Det lader så nogle af de tidligere hovedværker blive behandlet mindre indgående (f.eks. »Turbo«), ligesom Gitte-monologerne, Højholts folkelige gennembrud, ikke får megen opmærksomhed. Anskuet som forfatterskabsintroduktion kan denne disponering synes mindre heldig, men da den senere del af forfatterskabet samtidig ikke tidligere har fået den bevågenhed, den fortjener, tilgiver vi det gerne. Nye Højholt-læsere: Begynd hér!