Pas på: Vær parat til at skrue ned for aktierisikoen igen

De seneste uger har der været to meget markante skift på de finansielle markeder, som sikkert fortsat kommer til at sætte dagsordenen.

For det første en markant styrkelse af US dollar og en tilsvarende svækkelse af Euro, som gavner europæiske selskabers konkurrenceevne.

For det andet en kraftig stigning i den amerikanske tiårige obligationsrente, som nu er brudt op gennem den magiske grænse i 3,05 procent. Renten stiger, fordi USA’s økonomi fortsat vokser solidt, og det får markedet til at indarbejde forventninger om en stribe forhøjelser i den korte rente fra den amerikanske centralbank, FED.

En højere US rente tiltrækker udenlandsk kapital, og det er med til at løfte USD. Aktuelt er situationen, at Euro er under fortsat svækkelse, men Euro/ USD står nu også overfor et vigtigt pejlemærke, som kan markere slutningen på den stærke korrektion.

 

Effekter af disse vigtige bevægelser

Svækkelsen af Euro har den seneste måned været med til at holde en hånd under europæiske aktier, som har klaret sig markant bedre end amerikanske aktier. Fortsætter svækkelsen af Euro, kan det sende europæiske - og danske – aktier højere op. Der er således mulighed for endnu mere parallelforskydning mellem amerikanske og europæiske aktier. VI ser dog i bedste fald mulighed for test af den tidligere top i det toneangivende DAX indeks 3-4 procent højere oppe.

Fjerne vi denne støj fra valutaændringerne er den grundlæggende historie fortsat, at USA’s økonomi kører stærkt fremad, og at der er lagt op til en stribe renteforhøjelser, som med stor sikkerhed fortsat vil lægge et pres på amerikanske aktier.

Den toneangivende S&P Future har på det seneste vist svaghedstegn, efter at teknologiaktierne igen har trukket det hele op. S&P Future begrænses i teknisk henseende af en faldende trendlinje. Og det styrende teknologiindeks for halvledere (sox) ser også igen ud til at tabe momentum.

 

Den amerikanske centralbank sidder med bolden

Bundlinjen er, at den amerikanske centralbank (FED) langt hen ad vejen kommer til at sætte dagsordenen på aktiemarkederne over sommeren og efteråret. Med den stærke udvikling i USA’s økonomi, er det næsten utænkeligt, at der ikke kommer tre rentestigninger mere i år. Markedsforventningen er 100 procent sandsynlighed for en renteforhøjelse ved næste FED møde den 13. juni, og så ses næsten samme sandsynlighed for en renteforhøjelse mere i løbet af efteråret, og ca. 50 procent sandsynlighed for en tredje renteforhøjelse til december.

Bekræfter centralbanken dette scenarie, sammen med en fortsat stigning i obligationsrenten op mod 3,5 procent, vil det med meget stor sikkerhed presse aktiemarkederne i andet halvår. Hovedparten af de professionelle investorer ser 3,5-3,6 % som den magiske grænse for, hvornår kapitalen vil flytte fra aktier til obligationer.

 

Vores råd lige nu er: Pas på! Træerne vokser ikke ind i himlen. Vær parat til at skrue ned for aktierisikoen igen.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje har vi et stykke tid været næsten fuldt investeret i danske aktier. Og det har også givet et solidt bidrag til porteføljens samlede afkast. Men vi vurderer også, at det igen – efter det solide forårsrally den seneste halvanden måned – er på tide at være ekstra agtpågivende, og være parat til at reducere aktieandelen. At markederne er nervøse kommer også til udtryk i de relativt kraftige kursbevægelser, vi ser i større danske enkeltaktier.


Shortfonde, algoritmehandel og tynd omsætning giver enorme ryk op og ned i enkeltaktier

Også på det seneste har stock pick, altså udvælgelse af enkeltaktier, været den helt afgørende forskel på succes og fiasko. Nogle af de store aktier har klaret sig fremragende, eksempelvis Ambu, ALK-Abelló og Lundbeck. Andre har klaret sig forfærdeligt, eksempelvis Pandora og A.P. Møller-Mærsk.

Forskellene afspejler de enkelte aktiehistorier, og på ingen måde den generelle markedsudvikling. Vi forventer denne tilgang resten af året bliver meget vigtig, samtidig med, at man skal holde godt øje med udviklingen i den amerikanske obligationsrente, fordi den kan vælte aktiemarkedet hen over sommeren eller til efteråret.

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!