Vindenergi styrket i DONG - men energipriserne svigter

Vindenergiforretningen haler fortsat ind på olie- og gasdelen af DONG. Sidstnævnte er dog stadig den største indtjeningsdriver i DONG i et år, hvor energipriserne svigtede på alle fronter.

Foto: Erik Refner

Hvor menig mand jubler over de lave olie og elpriser, så er det bestemt ikke noget, der får de store smil frem hos DONG i Gentofte.

Hvis man bladrer om på side 32 i DONGs årsrapport kan man se opgørelsen over det, som bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen tidligere har identificeret som risikoparameter nummer ét i DONG: Energipriserne.

I forhold til hvilke priser det lykkedes DONG at realisere i 2013, er man gået tilbage på samtlige parametre. Der er ganske enkelt ikke ét eneste punkt, hvor energipriserne har været med koncernen i år.

Eneste undtagelse er gevinsten ved at drive gaskraftværket i Holland. Og lidt tragikomisk er det steget fra minus 3,8 til minus 2,6. Så DONG betaler altså stadig penge for at producere el i Holland.

»Vi agerer i et uforudsigeligt energimarked og har fortsat mange slag, som skal vindes,« skriver Henrik Poulsen i sin kommentar til årsrapporten.

Mere forudsigeligt var det dog, at Wind Power-divisionen i DONG, der for fremtiden kun vil indeholde havvind, gik frem. Tendensen de foregående år har været en stigning i såvel omsætning som driftsresultat. Det blev dog ikke tilfældet i år, hvor omsætning dalede, men driftsresultatet steg til gengæld.

Dermed kommer 37 procent af DONG indtjening nu fra vindenergi mod 29 procent sidste år.

Olie- og gasdivisionens nedskrivninger er den helt store nyhed i dagens regnskab, men på driftssiden klarer DONG-benet sig godt. Driftsresultatet er steget med over en milliard og udgør nu 52 procent af koncernens driftsindtjening.

Kraftsværksdivisionen, Thermal Power, har som ventet mønstret sit dårligste resultat i mindste fem år. Man har dog haft et stærkt fjerdekvartal, hvor indtjeningen rundt regnet har været den samme som årets første tre måneder til sammen.