Spar Nord tilbage på vækstspor

Udlånet vokser igen i Spar Nord - også inden opkøbet af dele af FIH tælles med. Men forventningerne til hele året fastholdes.

Foto: Henning Bagger