Rohde: Banker risikerer betydelige tab på landbrug

Stiger renten, kan mange banker ende med at stå som taberne. Det er især landbrugskunderne, der er udsatte.

En del landbrug er tynget af høj gæld og har problemer med at betale af på deres lån. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Rasborg

- Bankerne risikerer betydelige tab på nogle landbrug ved en rentestigning, påpeger nationalbankdirektør Lars Rohde i forbindelse med, at banken torsdag fremlagde sin kvartalsrapport - den sidste i år.

- Mange landbrug har økonomiske problemer og kan give store tab for bankerne, men det truer ikke den finansielle stabilitet. Landbrugserhvervet som sådan er tynget af stor gæld, men der er meget stor spredning. Der er fortsat landbrug, der har en meget sund driftsøkonomi - men der er også landbrug, der er pressede, lyder det fra Lars Rohde.

En del landbrug er tynget af høj gæld og har problemer med at betale af på deres lån. Endnu flere landmænd kan få underskud, hvis renterne stiger, eller afregningspriserne falder yderligere, skriver Nationalbanken i rapporten fra Finansiel Stabilitet.

Og det er en ond spiral. For det kan give udslag i, at prisen på landbrug falder - herunder fald i jordpriserne - og dermed mindre sikkerhed bag lånene.

- I den nuværende situation kan det være svært at finde købere, især til nogle landbrug. Hvis mange nødlidende landbrug sættes til salg samtidigt i et givet område, vil det give et lokalt prispres. I så fald vil det bevirke højere nedskrivninger og potentielt højere realiserede tab hos de banker, som har udlån til landmænd i dette område, påpeger banken.

Ifølge Nationalbanken er bankernes udlån til landbrug steget med 1,4 mia. kr. fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal i år. Samlet er 90 pct. af landbrugsgælden med variabel rente.

- Derfor synes jeg, at billedet er skræmmende for selv med de meget lave renter, er der mange der er udfordre, siger Lars Rohde.

Nationalbanken oplyser, at bankernes og realkreditinstitutternes udlån til landbrug siden 2010 har ligget på omkring 350 mia. kr., og de årlige renteudgifter har været cirka 8 mia. kr. Til sammenligning var erhvervets indkomst efter finansielle poster godt 4 mia. kr. i årene 2010-15.