Revisorgigants norske dukkefører

Norske Erik Mamelund vil fra sin plads i Norge være den, der i 2014 skal trække KPMG ind i EYs nordiske organisation. Mamelund er en af Norges mest erfarne revisorer og har tidligere dirigeret en markant fusion mellem revisionshuse.

Erik Mamelund, EYs nordiske chef, har tidligere været involveret i en større fusion. I begyndelsen af 00erne var han en af hovedpersonerne, da de norske afdelinger af Ernst & Young og Arthur Andersen slog pjalterne sammen. Foto: EY Fold sammen
Læs mere

I ly af kommunalvalget sprang en af de største bomber i den danske revisorbranche i mange år.

Med fusionen mellem KPMG og EYs danske afdelinger dannes landets næststørste revisorhus.

Indtil fusionen endelig kan godkendes af konkurrencemyndighederne i løbet af 2014, vil det være KPMGs nuværende administrerende direktør Jesper Kofoed, der indtager chefstolen. Når fusionen er blevet endelig gennemført, vil overhovedet for en af Danmarks nye revisionsgiganter ikke være at finde herhjemme, men i Norge.

Navn: Erik Mamelund.

Det er konklusionen, som skal ses i lyset af EYs ledelsesstruktur, hvor landegrænserne er udviskede, så der styres i regionale organisationer, hvor vil blive den i danske kredse ukendte nordmand, der som leder af EYs nordiske organisation, EY Nordic, vil trække i trådene.

Der findes ikke mange danske kræfter i revisorbranchen, som har nærgående kendskab til Erik Mamelund. I Norge er Erik Mamelund dog kendt som en af de absolut mest erfarne og magtfulde skikkelser inden for sit felt med flere prominente selskaber på sit CV. Fusioner er tilsyneladende ikke helt fremmede for Erik Mamelund, som entrerede EY gennem en anden fusion.

I 2002 var han således administrerende direktør for den norske gren af det amerikanske revisionsselskab Arthur Andersen, der dengang globalt led et kraftigt knæk efter at være indblandet i Enron-skandalen, hvor revisionsselskabet var medvirkende til energiselskabets vidtgående regnskabssvindel.

Enron-skandalen skabte en domineffekt, der også nåede Norge, hvor Arthur Andersen-navnet stod med et alvorligt troværdighedsproblem, og den norske afdeling stod til at tabe flere markante kunder.

Mamelund gik således på jagt efter en ny norsk partner for at opsamle stumperne af troværdigheden, og der var mange potentielle partnere i kikkerten – heriblandt også KMPGs norske afdeling, som indtil det sidste var meldt meget tæt på at være fusionspartneren.

Valget faldt dog pludselig på Ernst & Young, som opslugte Arthur Andersen, hvorefter Erik Mamelund indtog rollen som viceadministrerende direktør. Nu får han så alligevel muligheden for at få KPMG ind under vesten.

Andetsteds står Mamelund omtalt som »kjendisrevisor«, men det er ikke, fordi det er lutter positiv omtale af den 54-årige nordmand. Enron-skandalen trak nemlig ikke bare tråde til Arthur Andersen-brandet, men også til Mamelund selv.

Skandalen gav det norske Kredittilsyn anledning til at granske praksissen i landets revisionsselskaber.

I den forbindelse rettede tilsynet skarp kritik mod fire daværende Arthur Andersen-partnere med Mamelund i spidsen. Det viste sig, at selskabets eksterne revision hos prestigekunden, den store industri- og investeringskoncern Orkla, var særdeles mangelfuld.

Kontrollen med koncernens interne revision var mere eller mindre overladt til Orklas egen økonomidivision, lød vurderingen fra tilsynet. Det betød, ifølge kritikken, at den millioner kroner dyre revision reelt ikke var uafhængig.

Selv om sagen ikke afslørede noget suspekt i Orklas datterselskaber, som var genstandene for undersøgelsen, førte kritikken til skærpede tilsyn med hele branchen fra de norske myndigheder i tæt samarbejde med Norges revisorforening.

Som en kritik af Mamelund dengang anførte den norske avis Dagens Næringsliv i en leder, at en revisor skal leve op til stereotypen om at være grå, anonym og ikke mindst punktlig. Ellers ryger troværdigheden.

Siden da har Mamelund tilsyneladende levet bedre op til det prædikat og har ikke optrådt meget i medierne. Det var også tilfældet i går, hvor mediernes opmærksomhed primært tilfaldt KPMGs Jesper Kofoed, der også i løbet af partnerskabets første år til halvandet vil svinge dirigentstokken.

Imellemtiden kan Erik Mamelund gå og tænke på, hvordan han fremover vil implementere sin lederskikkelse i det nye store danske revisionshus.