Regeringen genopliver stendødt salg af elbiler

Sammen med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre vil regeringen udskyde indfasningen af en højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler.

Foto: Thomas Lekfeldt

Salget af elbiler har netop fået en politisk håndsrækning. Skatteministeriet oplyser, at regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, der lemper indfasningen af afgifter for elbiler.

Konkret betyder den politiske aftale, at indfasningen af de almindelige afgifter udskydes, indtil der er nyregistreret 5.000 elbiler, opgjort fra 1. januar 2016 – dog senest frem til udgangen af 2018. Formålet er at sikre en større udbredelse af elbiler i Danmark.

»Vi har siden elbilsaftalen i 2015 fulgt markedet nøje. Og det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er blevet solgt så mange elbiler, som vi regnede med for halvandet år siden. Den indfasning, vi aftalte, har vist sig at være for hård, og det har nok været med til at bremset salget. Derfor er det glædeligt, at vi nu er enige om en lempeligere indfasning, som forhåbentlig kan få sparket gang i elbilsalget. Det har længe været et ønske fra Socialdemokratiet og Radikale at gøre noget ved elbilsituationen. Det har regeringen lyttet til,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i pressemeddelelsen fra ministeriet.

Elbiler var i mange år fritaget for registreringsafgift, men det ændrede sig forrige år. Den oprindelige indfasning af elbilsafgiften blev således aftalt som led i elbilaftalen fra oktober 2015. Men den sparkes nu midlertidigt til hjørne for at give kunstigt åndedræt til elbilsalget.

»Fra 2019 genoptages den tidligere aftalte indfasning. Dermed udgør afgiften 40 pct. af den fulde registreringsafgift minus et bundfradrag på 10.000 kr. i 2019. I 2020 udgør afgiften 65 pct., i 2021 90 pct. og i 2022 er elbilerne fuldt indfaset i registreringsafgiften,« oplyser ministeriet.

Den nye aftale sigter desuden også efter at fremme salget af især små og mellemstore elbiler. Det skal gøres gennem et nyt midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh for elbiler og opladningshybridbiler.

Med den nye aftale forventer Dansk Elbil Alliance, at det igen bliver attraktivt for private at købe elbiler.
»Aftalen vil give ny luft til det private elbilsalg, fordi den falder sammen med, at der kommer flere lækre elbiler at vælge mellem og elbiler med længere rækkevidde,« siger Lærke Flader, der er branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Aftalepartierne forventer, at der sælges knap 2.000 elbiler om året de næste to år. Det svarer til lidt mindre end 1 procent af bilsalget, hvilket er markant bedre end i 2016 og starten af 2017, men der skal mere til, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Derfor efterlyser Dansk Elbil Alliance en større reform af bilbeskatningen på længere sigt.

»Der er behov for en langsigtet reform af bilbeskatningen, så vi beskatter bilernes forurening og ikke deres værdi, så vi får en grønnere bilpark,« slutter Lærke Flader.

Lempelserne i registreringsafgiften får virkning fra 1. januar 2017. Aftalepartierne mødes igen i andet halvår 2018 for at drøfte status på udviklingen i elbilsalget på baggrund af virkningen i den nye aftale.

Lempelserne i registreringsafgiften får virkning fra 1. januar 2017. Aftalepartierne mødes igen i andet halvår 2018 for at drøfte status på udviklingen i elbilsalget på baggrund af virkningen i den nye aftale.