Posten er forsinket

Egentlig var det ikke så kompliceret. De danske røde postbude skulle slå sig sammen med de blågule kolleger fra den anden side af Øresund. Men en kapitalfond kom i vejen, og nu lurer en truende, politisk fiasko for den store nordiske postfusion. De næste uger skal afgøre, om Post Danmark skal arbejde videre efter plan A eller plan B. Tvivlsomt om politikere på begge sider af Øresund inderst inde vil denne fusion.

Forhandlingerne om fusionen skulle have været på plads på nuværende tidspunkt, men det trækker ud med Postmand Pers fremtid. Fold sammen
Læs mere
Foto: Francis Dean
De har en rimelig enkel målsætning i Post Danmark: Postmand Per & Co. i de flotte, knaldrøde uniformer skal ganske enkelt være bedst i Europa. Målt på serviceniveau, kvalitet og pris. Sådan. Meget mere kan man ikke forlange.

Om posten så også lever op til denne enkle målsætning, tjah, det har hver eneste dansker en helt særlig holdning til. Post Danmark oplyser selv, at 95 procent af de indenlandske breve bliver omdelt den følgende dag, og det bringer de danske postbude op i den europæiske superliga. Mange kunder derimod føler, at servicen er blevet forringet, blandt andet fordi udbringningen er skubbet til hen over dagen, samtidig med at der er indført en række nye gebyrer.

I disse dage er det dog næppe udbringningsfrekvens og forbrugertillid, der har højeste prioritet i topledelsen i Post Danmark. Den storstilede fusion mellem Post Danmark og den svenske pendant Posten AB er røget ind i problemer og er foreløbig forsinket. Planen var, at fusionen skulle være forhandlet endeligt på plads senest med udgangen af 2008; men nu viser det sig, at det tredje hjul i giggen, den engelske kapitalfond CVC, har sat sig på tværs i forhandlingerne. Nu kan det i værste fald blive både forår og sommer, inden de røde og de blå har fundet sammen.

Men CVC er næppe hele årsagen til, at fusionen har sat sig på tværs – inderst inde er det et spørgsmål, om politikere både i Sverige og Danmark er blevet lidt halvlunkne ved sammensmeltningen.

Monopolet
Dermed truer den store nordiske postfusion med at falde på jorden. Smilene var ellers brede, da den danske og svenske regering i april sidste år offentliggjorde fusionen. Meningen var og er, at et dansk/svensk postvæsen sammen skulle stå stærkere på et liberaliseret postmarked. EU vil have postmonopolerne brudt op i Europa senest med implementering i de enkelte lande i 2011.

Hvis tingene går som planlagt, vil konkurrencen på det danske postmarked være fuldstændig fri i 2011. Fuldt gennemført handler det nemlig om konkurrere med Post Danmark om at omdele fødselsdagskort til moster Anna i Løgstør og rudekuverter til hr. Hansen i Ballerup.

I Danmark har Post Danmark monopol på omdeling af breve under 50 gram, som udgør omkring 75 procent af brevene. Som modydelse for monopolet har Post Danmark pligt til at bringe post ud i alle egne af landet, også de steder hvor postomdeling er en underskudsforretning.

Det monopol ophører i 2011, og derfor skulle et stærkt og slagkraftigt, fælles nordisk postselskab sikre danskernes postuddeling. Samtidig var det tanken at give Post Danmark mere slagkraft og mere power i den fortættede konkurrence, der allerede er en realitet i dag på pakke- og logistikområdet. Og især klæde Post Danmark på til fuld konkurrence med en af de helt store i Europa, nemlig Deutsche Post. Danskerne er blandt de mest ivrige europæiske lande i processen mod et helt frit marked for postomdeling.

Men en ting er avancerede fusionsforhandlinger på de bonede gulve med deltagelse af dusinvis af finansfyre. Noget helt andet er, om Moster Anna i Løgstør så stadig kan vente at få sit fødselsdagskort fremover. Netop det faktum er helt afgørende for brylluppet mellem de to landes postvæsener, betoner transportminister Lars Barfoed (K).

Han vil snarest indkalde partierne til en forhandling om vilkårene for den kommende liberalisering af det danske postmarked med henblik på at få lovforslaget færdigbehandlet i folketingssamlingen 2009/2010.

»Det afgørende er, at vi har en god postservice for både borgere og erhvervsliv i Danmark. Den almindelig borger skal have en fornuftig postbetjening fremover. Post Danmark varetager en vital samfundsopgave i Danmark, og den rolle skal vi sikre fortsat bliver varetaget«, fastslår transportministeren og forsikrer dermed moster Anna om, at hun også fremover kan være sikker på sin post. Post Danmark skal under ingen omstændigheder blot sættes til salg til højestbydende, når den tid kommer. Sandsynligvis ved en børsnotering om tre-fire år.

Ministeren har svært ved at forestille sig, at den prestigefyldte fusion skulle falde til jorden, selv om han ikke lægger skjul på, at forsinkelsen ægrer ham. Forsinkelsen i forhandlingerne skyldes ifølge Lars Barfoed ikke grundlæggende uenigheder. Noget kryptisk mener minsteren, at det blot er problemer med selve udførslen, der skiller parterne. »Kompleksitet,« hedder det i ministerens terminologi.

Kølige svenskere
Præcis hvad der så står i vejen for brylluppet, er ikke helt klart. Angiveligt er stemningen mellem parterne blevet gradvis dårligere under forhandlingerne, og det drejer sig især om den britiske kapitalfond CVCs rolle. CVC har siden 2005 ejet 22 procent af Post Danmark, og sammen har de to parter formået af købe halvdelen af det belgiske postvæsen La Poste. Svenskerne har fra starten haft et særdeles køligt forhold til CVC og afvist at give kapitalfonden større indflydelse i det fusionerede postselskab. Derfor arbejdes der lige nu på en løsning, hvor CVC købes ud af Post Danmark, men samtidig overtager Post Danmarks aktier i La Poste.

Utålmodighed
Hvis den øvelse lykkes, slipper svenskerne for synet af CVC, og den britiske kapitalfond står med muligheden for at score kassen på investeringen i det belgiske guldæg. Det er det, der lige nu forhandles om. Hvis parterne bliver enige, kan en endelig fusionsaftale mellem Post Danmark og Posten AB strikkes sammen. Derefter går turen over Bruxelles, da de europæiske konkurrencemyndigheder først skal sige god for fusionen.

Bestyrelsesformand Fritz Schur, der var idemanden til fusionen, erkender, at der er et betydeligt tidspres for at få fusionen med svenskerne på plads. Men lykkes fusionen ikke ryster den magtfulde bestyrelsesformand, der også sidder for bordenden i Dong Energy og SAS, ikke på hånden af den grund. Post Danmark har styrken til at kunne stå alene, hvis det ikke lykkes med svenskerne, er meldingen.

Det danske postvæsen er ved at afslutte 2008-regnskabet, der bliver lidt bedre end året før. Trods de sorte skyer over verdensøkonomien står Post Danmark godt rustet, mener Fritz Schur.

»Det er klart, at vi i et vist omfang også rammes af den finansielle krise. Men det ser fornuftigt ud, og det er absolut ingen katastrofe, hvis fusionen ikke bliver til noget.«

Det kan virke overraskende, al den stund fusionen blev lanceret med meget store, økonomiske fordele Der blev snakket om synergier og besparelser på op mod en milliard kroner.

Svenskerne presser på for en endelig afklaring i Danmark. Meldingen fra den svenske regering er klar: Bliv færdige med forhandlingerne – ellers risikerer fusionen at falde på gulvet.

»Vi venter lige nu på, at den danske stat og CVC bliver enige. Vi har forståelse for den danske situation; men det er klart, at det her ikke kan blive ved i lang tid. Vi vurderer løbende, hvad der er det bedste for Posten AB, og det er selvfølgelig klart, at man ikke i lang tid kan have en situation med så usikre ejerforhold«, siger Elisabeth Thand Ringqvist, der er politisk rådgiver for den svenske vicestatsminister Maud Olofsson.

Stærkt statseje
I Sverige har man – i modsætning til Danmark – en bred aftale om fusionen af de to landes postvæsener. Det svenske Socialdemokrati er med i aftalen om det fælles postvæsen, der efter planen skal børsnoteres. Der er der dog ikke fuldstændig enighed om fremtiden for det fælles selskab, idet de svenske socialdemokrater ikke ønsker en børsnotering af det fusionerede selskab. Det socialdemokratiske rigsdagsmedlem Thomas Eneroth understreger, at man foretrækker et fælles postvæsen på statslige hænder.

»Vi ønsker ikke en børsnotering af selskabet. Vi ønsker to stærke statsejede selskaber som slår sig sammen Jeg håber ikke, at fusionen falder til jorden, da de to postvæsener vil stå svagt alene. Vi ser meget gerne en afklaring af sagen hurtigst muligt«, siger Thomas Eneroth, erhvervsordfører for de svenske socialdemokrater.

Så der er mange, der skal blive enige og mange ender, der skal bøjes mod hinanden, hvis den gul-røde fusion skal blive til virkelighed. Indtil da må de svenske og danske postbude vente spændt på næste kapitel i historien om det store nordiske postselskab.