Investorer skifter fokus fra bolig- til kontorejendomme

Troen på prisstigninger på kontorejendomme ligger på det højeste i den tid, hvor Ejendomsforeningen Danmark har gennemført sine forventningsundersøgelser. Det er blandt andet den højere økonomiske vækst, der trækker op, selv om mange kontorlokaler endnu står tomme.

Arkivfoto. nvestorer skifter fokus fra bolig- til kontorejendomme. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen

Investorerne har gennem de seneste fem-ti år sat talløse milliarder i danske boligejendomme, i troen på at de derved på en gang kan få et relativt højt og relativt sikkert afkast. Men nu er man så småt begyndt at tvivle på, at der er mere at hente i denne sektor, og i stedet retter man blikket mod kontorejendomme.

Det fremgår af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – januar, der bliver offentliggjort i dag, onsdag.

For boligejendommes vedkommende ligger boligejendomme stadig i positivt territorie, men betydeligt mindre end i forrige kvartal. Dermed ligger kontorsegmentet, hvor forventningerne er stort set er uændrede, nu i spidsen.

»Kontorområdet ser rigtig positivt ud, og det er også den sektor med de højeste forventninger, når man ser samlet på ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Faktisk har vi ikke før set højere forventninger til kontorsektoren, end vi ser lige nu. Den stigende interesse for kontorejendomme kan ses ved forventninger om stigende ejendomsværdi, stigende markedsleje og faldende økonomisk tomgang,« udtaler Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Kontorsegmentet har historisk været det mest efterspurgte blandt professionelle ejendomsinvestorer, man efter finanskrisen har det ligget noget underdrejet på grund af mange ledige lejemål og lav vækst i økonomien. Tomgangen ligger fortsat i den høje ende, men den er dog faldende, og mange investorer er utvivlsomt blevet opmuntret af BNP-tal og -prognoser, der viser, at dansk økonomi rent faktisk kan vokse.

Også investorernes forventninger til industriejendomme er høje. Her er det især logistikejendomme til at håndtere danskernes stigende indkøb på nettet, der trækker investorerne til.

Modposten til dette er, at butiksejendommene er det segment, der er lavest forventninger til. Men også her er der trods alt forventninger om værdistigninger, hvilket afspejler, at man begynder at kunne se konturerne af den position, som de fysiske butikker vil have i fremtiden, selv om mange flere varer end i dag vil blive købt på nettet.