Formuepleje udvider med investeringer i fast ejendom

Adm. direktør Niels B. Thuesen fra Formuepleje vurderer, at tiden til at få selskabets kunder med ind i ejendomsinvesteringer ikke var moden før nu.

Niels B. Thuesen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Hans Christian Jacobsen

Ejendomsmarkedet buldrer afsted i Danmark, og i syv-otte år har private investorer haft fokus på boligudlejningsejendomme i storbyerne.

Alligevel har Formuepleje, som er Danmarks største kapitalforvalter uden for bankerne, ventet indtil nu med at tilbyde deres kunder muligheden for at investere i ejendomme gennem selskabet. Det kommer nu til at ske via den nye fond Formuepleje Ejendomme 1 P/S.

Set udefra kan det virke overraskende, men det skyldes en vurdering af, hvornår Formueplejes kunder, som er privatpersoner, ville være klar til at kaste sig ud i dette marked af langsigtede, illikvide investeringer, forklarer adm. direktør for Formuepleje Niels B. Thuesen:

»Vi vurderer, at tiden er moden til at udfolde dette til en større del af privatkundemarkedet. Der er jo tale om illikvide investeringer, som man ikke bare kan gå ind og ud af på daglig basis, som man kan med investeringer i aktier. Det (ejendomsinvesteringer, red.) har normalt kun været for større selskaber, som forsikringsselskaber og pensionskasser, men vi vil gerne udvikle os med vores kunder, og vi tror på, at vi på nuværende tidspunkt vil kunne få det til at vokse til en volumen, som ikke havde været mulig for f.eks. fem år siden,« siger han.

Sammenfaldende interesser

Fra Formueplejes side fremhæver man, at noget af det, der står centralt i selskabets filosofi og forretningsmodel, er et ønske om at have en høj grad af sammenfaldende interesser med kunderne. Det indebærer f.eks., at både ansatte og ledelse i Formuepleje selv investerer i de fonde og værdipapirer, kunderne sætter deres likvide midler i.

Og dette princip om at stå på lige fod med kunderne er en del af forklaringen på, at man har valgt en afregningsmodel for investeringer i den nye ejendomsfond, hvor der ikke skal betales resultathonorar, før investor har modtaget hele sit indskud med en forrentning på to pct. om året.:

»Vores resultathonorar afregnes først, når kunden har fået hele sit afkast i hånden med en forrentning på de to pct. På det tidspunkt tager vi et honorar på 10 pct. af afkastet. Vi beder ikke om ’upfront fees’ eller provisioner, som bruges til at dække den tid, man har brugt på at finde egnede investeringsejendomme. Det betyder, at vi har en sammenfaldende interesse med kunden i, at de ejendomme, vi investerer i, f.eks. udlejes optimalt. Der må ikke være tomgang, for så går det ud over kundens afkast - og dermed vores resultathonorar,« siger Niels B. Thuesen.

Bundne penge i fem til 15 år

At investere i ejendomme gennem Formuepleje kræver indtil videre, at man kan lægge en sum på mindst 750.000 kr. i indskud. Samtidig er investeringen langsigtet, så man har ikke adgang til de midler, man har lagt, før mindst fem år senere. En investering af den type kræver selvfølgelig en høj grad af tillid, og hos Formuepleje har man blandt andet derfor valgt en fleksibel model for at øge sandsynligheden for det bedst mulige afkast, lyder det fra Niels B. Thuesen:

»Man skal regne med, at pengene er bundet i fem til 15 år. Vi sælger, når vi kan sikre det bedst mulige afkast til investorerne. Hvis vores investeringer kun løb præcis 10 år, ville man risikere, at det var et dårligt tidspunkt at sælge på. Fleksibiliteten i vores model mindsker risikoen dramatisk,« siger han.