Fødevareindustrien jubler over vækstpakke

Med den nye vækstpakke for fødevaresektoren har regeringen banet vejen til at øge eksporten med over 40 mia. kr. og antallet af nye arbejdspladser med op mod 25.000. Det mener Peder Tuborgh, topchef for Danmarks største fødevarekoncern, Arla Foods.

Peder Tuborgh direktør for ARLA
Læs mere
Fold sammen

Dansk fødevareindustri vil erobre markeder i den nye verden med fokus på en række vækstmarkeder i Asien, Afrika og Sydamerika. Og der er jubel blandt topdirektører i branchen over regeringens nye omfattende vækstplan for fødevarer.

Fører regeringen sit offensive udspil ud i livet kan industrien, der i dag beskæftiger 140.000 mennesker, begynde at indfri de store drømme om at øge eksporten med mere end 40 milliarder kroner årligt og samtidig skabe op mod 25.000 danske job i løbet af de næste seks år. Det er de meldinger, der i dag kommer fra toppen af de store fødevaregiganter.

»Jeg ser meget, meget positivt på oplægget, der er en rigtig god start på at få skabt vækst i fødevaresektoren, så vi kan få skabt mellem 10.000 og 25.000 nye arbejdspladser,« siger administrerende direktør Peder Tuborgh fra vækstlokomotivet og mejeriselskabet Arla Foods.

Lederen af Danmarks største fødevarekoncern, der i år venter at runde 75 milliarder kroner, sad i spidsen for det vækstteam, som regeringen nedsatte for at komme med anbefalinger til at styrke vækst, eksport og beskæftigelse i fødevaresektoren.

Alle de vigtigste anbefalinger, som »Vækstteam Fødevarer« i april i år fremlagde over for regeringen som nødvendige tiltag for at lægge grundlaget til at sikre et boom i eksporten fra de nuværende 148 milliarder kroner årligt til mellem 170 og 190 milliarder kroner årligt, har regeringen imødekommet og skrevet ind i vækstplanen, fastslår han.

Planen består af 34 initiativer til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder. Arlas adm. direktør hæfter sig især ved regeringens løfter om at sikre rammevilkår, der kan føre til, at landbrug og de tilknyttede fødevarevirksomheder har mulighed for at øge produktionen i Danmark og dermed udnytte det enorme potentiale, der er på markederne rundt om i verden. At regeringen nu vil åbne op for, at man i Danmark kan øge produktionen af råvarer, er rigtig godt, mener Peder Tuborgh.

Tre milliarder ekstra til investeringer

Han roser for det første regeringens løfte om, at den med nye initiativer vil skabe bedre muligheder for at få finansieret investeringer til opkøb af ejendomme samt udvidelser og øget produktion i landbruget. Regeringen vil således sikre op mod tre milliarder ekstra til investeringer i landbruget, bl.a. via Vækstfonden og Landbrugets Investeringsbank. Hertil kommer, at regeringen vil tage initiativer til smidigere, enklere og lettere miljøgodkendelser af fødevarevirksomhedernes produktion, som var et stort ønske. Som miljøminister Ida Auken (S) i går på et pressemøde i København med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) udtrykte det, vil regeringen gerne modernisere miljøadministrationen, så Danmark får et af verdens mest effektive systemer.

Hurtigere ekspedition

Regeringen vil udvikle nye metoder, så man fra 2015 kan basere tilladelserne på, hvad virksomhederne udleder, og ikke hvor mange liter mælk, der produceres, eller hvor mange svin, der produceres. Peder Tuborgh er ikke i tvivl om, at regeringens initiativer gør investeringer i fødevaresektoren mere attraktive.

»Fremover kan det simpelthen betale sig, fordi miljøsagerne bliver hurtigere ekspederet. Det er første gang, siden jeg i 2005 kom til som administrerende direktør i Arla, at fødevaresektoren kommer i fokus med en så samlet plan fra en regering. Jeg håber, et bredt flertal i Folketinget bakker op om planen,« fastslår han. Regeringens plan bliver også hilst velkommen af Dansk Industri.

»Hvis planen bliver udmøntet effektivt og konsekvent, vil den udgøre et solidt fundament for, at Danmark også om ti år vil stå som en stærk fødevarenation med global vækst og lokale arbejdspladser,« siger Ole Linnet Juul, branchedirektør i DI Fødevarer.