Danske rederier dumper EU-forslag: »Umuligt at håndhæve«

Et nyt EU-direktiv for aktionærrettigheder i rederibranchen skal øge gennemsigtighed og engagement. Men Dansk Rederiforening mener, at de gode intentioner er kuldsejlet i administrative elementer.

Foto: CARL DE SOUZA. Der trækkes op til kamp mod forslaget om et EU-direktiv for aktionærrettigheder i rederibranchen. Heldigvis er det uden krigsskibe i søen, som her på billedet.
Læs mere
Fold sammen

Bølgerne går i øjeblikket højt i den europæiske rederibranche.

Stormvejret er kommet efter, at Europa-Parlamentet for nylig vedtog sin udtalelse om et nyt direktiv for aktionærrettigheder i branchen, og det har fået eksperter fra flere dele af EU op af stolene med kritik.

Målet med direktivet har blandt andet været at øge gennemsigtighed og langsigtet engagement hos aktionærer i rederibranchen, men ifølge Dansk Rederiforening »gik der storpolitik i det«.

Her mener man, at den danske model er blevet tilsidesat, og at forslaget omfatter så mange irrelevante elementer, at det bliver tæt på umuligt at håndhæve. Blandt andet vil det for store danske rederier blive betydeligt mere besværligt at administrere generalforsamlinger.

»Det forslag, Kommissionen havde fremlagt, var helt uspiseligt for de danske virksomheder, hvilket også både den nuværende og den tidligere erhvervs- og vækstminister har været enige om. Heldigvis blev det værste fjernet i den politiske proces, men der er stadig lang vej til almindelig sund fornuft,« udtaler Simon C. Bergulf, leder for europæiske anliggender i Danmarks Rederiforening.

Det er især tilføjelsen af et afsnit om skattelovgivning, som har bragt forslaget på hård kurs. Selv om Dansk Rederiforening forklarer, at de går ind for at bekæmpe skattesnyd, mener organisationen ikke, at spørgsmålet hører til i et direktiv om aktionærrettigheder.

På trods af den ellers gode intention om at bekæmpe svindel, pålægger direktivet nemlig samtidig virksomhederne en, ifølge Dansk Rederiforening, »tung og unødvendig administrativ byrde«. I stedet foreslår foreningen, at man tager udgangspunkt i Danmarks allerede skarpe regler på skatteområdet.

»Jeg noterer mig, at den nye danske erhvervs- og vækstminister også har fået til opgave at sikre, at Danmark ikke over-implementerer EU-direktiver. Sikring af at dette direktiv holder sig til aktionærrettigheder og ikke skatteregler kan være et klogt sted at starte,« siger Simon C. Bergulf.

Ligesom sin forgænger, Henrik Sass Larsen, har den nye minister Troels Lund Poulsen taget afstand fra direktivet, særligt i forhold til skatteafsnittet. De danske europaparlamentarikere har umiddelbart også opfordret til at forkaste forslaget - med undtagelse af det socialdemokratiske medlem Jeppe Kofod, som mener, at direktivet er med til at sikre gennemsigtighed.

»Formålet med direktivet er at skabe større åbenhed om selskabers skattebetaling, omsætning og så videre. Både for at undgå skatteunddragelse og for at sikre, at eventuelle risikable investeringer kommer frem i lyset. Det må store selskaber også kunne tåle,« siger Jeppe Kofod.

Samtidig mener han, at direktivet kan skabe mere fair konkurrence mellem internationale selskaber og de små og mellemstore virksomheder, som i forvejen aflægger regnskab efter nationale lovgivinger.

»Det er klart, at vi skal undgå at skabe unødigt tunge administrative processer for store, danske selskaber, men jeg har fuld tillid til, at loven nok skal kunne tilpasses i de enkelte lande,« tilføjer han.

Europa-Parlamentetes forslag er endnu ikke endeligt vedtaget, men indgår til  september i trilog-forhandlinger med Rådet og Kommissionen.