Dansk medicoindustri rider med på ældrebølgen

De store danske producenter og leverandører af medicinsk teknologi klarer sig betydeligt bedre end resten af dansk erhvervsliv. Det viser en ny brancheanalyse fra Berlingske Research. Men udviklingen af nye produkter er truet af manglende samarbejde med det offentlige.

Ifølge Mette Rose Skaksens får den danske medicoindustri medvind, fordi der bliver stadigt flere ældre i alle dele af verden, at stadig flere lider af kroniske sygdomme, og at de lever med disse sygdomme i længere tid. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Det er ikke kun medicinalselskaber som Novo Nordisk, der lever højt på, at verden bliver befolket af stadigt flere gråhårede mennesker, der lever længere med stadigt flere kroniske sygdomme. De danske producenter og leverandører af medicinsk udstyr – medicoindustrien også kaldet – rider også med på ældrebølgen. Og de er i stand til at tjene penge. I hvert fald når det handler om driften. Det viser en brancheanalyse af de 28 største selskaber i branchen, som Berlingske Research har lavet med bistand fra brancheorganisationen Medicoindustrien.

De seneste tre år har selskaberne oplevet en samlet omsætningsfremgang på 16 procent, mens det samlede driftsresultat er vokset med 13 procent.

Overskuddet før og efter skat er til gengæld faldet med henholdsvis 40 og 49 procent. Det skyldes dog til dels, at mange af de store virksomheder i branchen er datterselskaber af udenlandske koncerner. Mens afkastningsgraden hos de 28 virksomheder er stagneret på omkring 12-13 procent de seneste tre år, voksede soliditeten støt fra 46 procent i 2010 til 54 procent i 2012.

Samtidig klarer de 28 udvalgte virksomheder sig bedre end gennemsnittet af de store virksomheder fra Berlingskes Guld 1000-analyse. Knap halvdelen af de 28 virksomheder ligger over Guld 1000s gennemsnitlige afkastningsgrad på syv procent og en soliditet på 41 procent.

God vækst i branchen

»Analysen bekræfter, at væksten og konsolideringen i medicobranchen er god. Det gælder ikke kun de største selskaber i branchen. Også de mindre virksomheder vokser,« siger Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.

Mette Rose Skaksen, der er branche-direktør i Dansk Industri (DI) med ansvar for blandt andet medico- og medicinalindustrien, hæfter sig ved, at især de danske produktionsvirksomheder har succes.

»Det bekræfter, at medicobranchen er en af Danmarks styrkepositioner. Virksomhederne er globalt orienteret og har succes på eksportmarkederne, og der er en vis optimisme at spore i branchen,« siger Mette Rose Skaksen.

Ifølge Mette Rose Skaksens får den danske medicoindustri medvind, fordi der bliver stadigt flere ældre i alle dele af verden, at stadig flere lider af kroniske sygdomme, og at de lever med disse sygdomme i længere tid.

»Det er en grundlæggende tendens over alt i verden, som kræver nye teknologier og effektivisering af sundhedssektoren. Her har de danske virksomheder mulighed for at byde ind med avancerede løsninger,« siger Mette Rose Skaksen.

Brancheanalysen omfatter både danske produktionsvirksomheder, der har hele verden som deres marked, og datterselskaber af udenlandske medicokoncerner og grossistvirksomheder, som primært har Danmark som deres marked.

Derfor er det ikke overraskende, at danske produktionsvirksomheder som producenten af stomi-, kontinens- og sårplejeprodukter Coloplast og høreapparatvirksomhederne William Demant, GN Resound og Widex samt producenten af anæstesi og patientovervågningsudstyr, Ambu, topper listen, når man ser på omsætning. Også de to selskaber Radiometer og Unomedical, der i dag er amerikansk ejede, er med i top ti målt på omsætning.

Optimisme på grund af byggerier

Blandt grossistvirksomhederne er Abena fra Aabenraa størst målt på omsætning. Når det handler om at tjene penge på driften, lader det til, at stomiposer er en givtig forretning.

I hvert fald topper danske Coloplast tæt forfulgt af konkurrenten Dansac, der indtil 1989 var danskejet med base i Fredensborg. I dag er selskabet ejet af den amerikanske Hollister-koncern.

Ser man på afsætningsmulighederne i Danmark er der ifølge både Mette Skaksen fra DI og Peter Huntley fra Medicoindustrien optimisme at spore i medicobranchen; blandt andet på grund af de mange sygehusbyggerier, som er i gang, og det behov for nyt apparatur og ny teknologi, som byggerierne kaster af sig. Men det er også her, den store udfordring for industrien lurer.

Innovativt samarbejde

Ifølge Mette Rose Skaksen oplever DIs medlemsvirksomheder, at det er vanskeligt at få et godt samarbejde om innovation i gang med det offentlige. Samme oplevelse har Medicoindustrien.

»Den fælles udfordring for alle virksomheder i branchen er at få et samspil med det offentlige om at udvikle innovative løsninger. Den store forskel på os og medicinalindustrien er, at vores produkter nødvendigvis må udvikles i tæt samspil med det offentlige sundhedsvæsen,« siger Peter Huntley, der blandt andet efterlyser klarhed over hvem i det offentlige, der skal tage stilling til og agere på baggrund af sundhedsøkonomiske beregninger af nye produkters effektivitet.

»At kunne samarbejde om medicoteknisk teknologivurdering vil blive fremtidens store udfordring og den drivende motor for det offentlig-private innovationssamarbejde,« siger Peter Huntley.

Læs også: Brancheanalysen: Analyse af 28 medicotekniske virksomheder