Codan gennem tiderne

Foto: Brian Bergmann. Codan logo på Codans hovedsæde på Gl. Kongevej, Frederiksberg, juni 2004.
Læs mere
Fold sammen

1782

Phoenix Assurance Company bliver stiftet i London. I 1805 bliver Phoenix repræsenteret i Danmark gennem den britiske konsul, og godt halvtreds år efter bliver virksomhedens agentur overført til handelshuset P. De Coninck.

1913

Hermann Zobel bliver direktør for en nyoprettet dansk afdeling af selskabet London Guarantee and Accident Company Ltd. Virksomheden indfører bl.a. den kombinerede ansvars- og kaskoautomobilforsikring der er med til at gøre selskabet til landets førende bilforsikringsselskab.

1916

Codan bliver stiftet af Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. Knap ti år senere bliver Hermann Zobel direktør for Phoenix’ danske afdeling, der i mellemtiden har opslugt Guarantee and Accident Company Ltd.

1940

Codan lægges sammen med London/Phoenix. I 1948 efterfølger Hermann Zobel Junior sin far som administrerende direktør. I 1979 afløser Peter Zobel sin far Hermann Zobel, som administrerende direktør. Fem år senere overtager det engelske forsikringsselskab SunAlliance aktiekapitalen i Phoenix, der er Codans hovedaktionær.

Starten af 1990erne

Codan fusionerer med Fjerde Sø og køber Hafnia Forsikring. Royal & SunAlliance (RSA) bliver i 1996 til ved en fusion mellem SunAlliance og Royal Insurance. Det verdensomspændende engelske selskab ejer nu 72 pct. af aktierne i Codan.

1999

Codan køber bl.a. det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Samme år går Peter Zobel på pension, og dermed ender Zobel-dynastiet i Codan. Peter Zobel bliver afløst af Jens Erik Christensen som adm. direktør.

2004

Det besluttes, at der skal være en fælles nordisk forretningsledelse for Codan Forsikring og Trygg-Hansa. To år senere køber Codan Forsikring White Label Insurance og Duborgh Skadeforsikring i Norge. Samme år indtræder svenske Rickard Gustafsson som adm. direktør for Codan A/S, efter Jens Erik Christensen stopper.

2007

Codan Forsikring afnoteres fra Københavns fondsbørs pr 31. juli 2007. Fra årsskiftet 2008 er Codan-koncernen 100 pct. ejet af RSA Group, der er en af de største forsikringskoncerner i verden med mere end 17 mio. kunder på verdensplan spredt over 140 forskellige lande.

2014

Svenske Patrick Bergander rykker op fra en stilling som finansdirektør og bliver ny adm. direktør for Codan og Trygg-Hansa i Skandinavien.

2015

Codan-koncernen indfører en ny organisationsstruktur, der indebærer, at der kommer landechefer i Sverige, Norge og Danmark. Den danske landechef bliver britiske Aaron Dewitt, der siden 2010 har været skandinavisk erhvervsansvarlig.