Brud med partner sætter Coloplasts sårpleje tilbage

Coloplast er blevet sat tilbage på en vigtig del af sårplejemarkedet.

Problemer med sikkerheden af Devon Medicals Extricare sårplejeprodukter, der virker ved undertryk, har for nyligt fået Coloplast og Devon til at gå fra hinanden og i stedet sætte hinanden i stævne i amerikanske retslokaler

Da Coloplast indgik aftalen for få år siden, blev samarbejdet ellers karakteriseret som et strategisk skridt ind på en meget vigtig del af sårplejemarkedet. Målt i værdi er markedet på cirka 2,5 mia. dollar, og sårbehandling med såkaldt negativt pres er dermed næsten lige så stort som det traditionelle bandagemarked. Med det opsagte partnerskab har Coloplast ikke længere aktiviteter på det felt, men det er et ønske at få det igen.

»Vi vil rigtigt gerne have det, for det giver os nogle muligheder i forhold til "tenders" (store udbud). Der er nogle tenders, man kun kan komme med på, hvis man også har produkter med negativt pres. Det er derfor, vi gik ind, og derfor vi gerne vil have det. Det er et stort marked«, siger Lars Rasmussen.

Under aftalen med Devon havde Coloplast eneret til salg og markedsføring af produkterne i EU, Schweiz, Brasilien, Kina, Australien, Sydkorea og Sydafrika. Foreløbigt var produkterne dog kun markedsført som pilotprojekter i Brasilien, Schweiz og Grækenland. Her opdagede Coloplast sikkerhedsproblemerne og bad Devon om at rette fejlene, hvilket amerikanerne ikke ønskede. I stedet opsagde Devon aftalen, og Coloplast sagsøgte dem.

- Nu må så se, hvad vi så gør. Der findes selvfølgelig nogen derude, som har produkterne, men som ikke har en salgsorganisation, der kan presse dem ud. Der er mange muligheder, og vi må se, hvad der er det mest oplagte, siger Lars Rasmussen.

At udvikle produkterne selv er ikke et alternativ.

»Den beslutning traf vi for otte år siden, og det skal vi ikke«, siger Lars Rasmussen og uddyber:

»Vi har fin nok vækst i sårpleje uden det, men der er nogle muligheder, vi ikke kan gå efter, så derfor vil vi selvfølgelig gerne have det«.

Retstvisten med Devon drejer sig blandt andet om, at Coloplast vil have Devon til at tage produkter retur, hvilket amerikanerne dog ikke ønsker. Dertil kommer omkostninger på at køre produktet.