Våd vinter giver jordskred

Regnen de seneste måneder har mere end mættet jorden overalt i landet. Det har givet flere jordskred end normalt langs kysterne i det ellers flade Danmark.

Det varme og dyngvåde efterår og den regnfulde januar er skyld i usædvanligt mange jordskred i klinterne langs de danske kyster. Men også på kunstigt skabte bakker inde i landet er der risiko for jordskred, og der advares mod at færdes her. En større bakke i Århus er netop blevet afspærret.

Det kæmpestore skred fra Møns Klint i weekenden er uden sammenligning det største, men seniorforsker Stig Schack Pedersen fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) oplyser, at der rundt i landet har været mange flere skred fra klinter i denne vinter end normalt.

- Jeg har meldinger om skred på den nordlige del af Mors, en hel del steder i Smålandsfarvandet og på den fynske østkyst, siger Stig Schack Pedersen.

/ritzau/