Svensk politi: Danmark står ikke højt på flygtninges ønskeliste

Mange flygtninge vil ikke blive i Danmark, men ønsker at rejse videre til Norge og Sverige, vurderer svensk politi.

Foto: Asger Ladefoged

De flygtninge, som krydser de danske grænser, ønsker ofte ikke at blive i Danmark.

Ifølge det svenske grænsepoliti, er det en af forklaringerne på, at Danmark på trods af den massive flygtningestrøm mod EU får færre asylansøgere i forhold til samme periode sidste år, skriver Jyllands-Posten.

»Jeg tror ikke, at der er specielt mange, som ønsker at standse i Danmark. Danmark er et transitland, som Ungarn er et transitland. Visse lande står ikke specielt højt på ønskelisten, mens Sverige og Tyskland er populære lande at søge asyl i,« siger Leif Fransson, kommissær i grænsepolitiet i Region Syd, til Jyllands-Posten.

Ifølge Dublin-forordningen skal flygtninge have behandlet deres asylsag i det land, de først registreres i.

Leif Fransson påpeger, at hvis den danske kontrol af flygtninge og migranter bliver mere fintmasket, vil Danmark formentligt overtage en stor del af de 70.000-90.000 asylansøgere, som hvert år ankommer til Sverige.

Ifølge Jyllands-Posten har det ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pind (V).