Samfundsfagslærere: Internetadgang er ikke afgørende for eksamen i dag

Samfundsfaglærere i gymnasiet mener ikke, at det er et stort tab for eksamenerne, at ministeren vil fjerne internetadgangen. Det strider imod udmeldingen fra Gymnasieskolernes Lærerforening, der er stærkt utilfredse med ministerens beslutning.

Elever, der er begyndt i gymnasiet efter 1. august 2017, må ikke bruge internettet som fagligt hjælpemiddel ved de skriftlige prøver. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

Mens Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Gymnasieskolernes Lærerforening ærgrer sig over, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil fjerne internetadgangen ved eksamener for at undgå snyd, så mener samfundsfagslærerne ikke, det vil få den store betydning.

Det står i kontrast til, at der netop peges på samfundsfag som et fag, der bliver særligt hårdt ramt af ministerens beslutning.

»Min erfaring er, at netadgangen ikke er det, der fylder ved eksamen, for det er en ret omfattende prøve med mange bilag og regneopgaver. Så det er relativt lidt, eleverne når at hente ind af supplerende stof. Det, der ellers kunne være relevant at teste dem i som fx brug af Danmarks Statistikbank har de fleste alligevel ikke overskud til. På den måde vil jeg ikke sige, at tabet er stort,« siger Jørgen Lassen, der er formand for Foreningen af lærere i Samfundsfag (FALS).

Siden 2010 har gymnasier haft mulighed for på forsøgsbasis at give elever netadgang ved skriftlige eksaminer i udvalgte fag, men Merete Riisager er så træt af problemer med snyd, at hun nu vil fjerne internetadgangen ved alle eksamener. Hun mener, der er »åbnet en motorvej for snyd«, og den er for fristende for de unge mennesker.

Både gymnasieelever, foreningen Danske Gymnasier og den samlede lærerforening har protesteret over den udmelding. Annette ​​​Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, understreger, at det er vigtigt med internetadgang i en række fag.

»Fx i dansk og samfundsfag giver det rigtig god mening. Det hænger godt sammen med, at man i gymnasiet har en stigende opmærksom på at gøre de unge klar til en fremtid med digitale muligheder, hvor de skal være kritiske og refleksive over for det, de læser på nettet,« siger hun.

Som eksamenerne har været ind til nu, fortæller samfundsfaglærerne imidlertid, at det ikke har gjort den store forskel. Og formand Jørgen Lassen tilføjer, at ministeren kan have en pointe med at skære igennem.

»Der er gode argumenter for at sige: Det er ikke en kompetence i at snyde, eleverne er til eksamen i. Det handler om de faglige begreber og evnerne til at reflektere over faglige problemstillinger. På den måde synes jeg, hun har en pointe,« siger han, men tilføjer samtidig:

»Det, der så bliver spændene er at se, hvordan hun så vil teste elevernes digitale kompetence, for det er et centralt punkt i den det nye gymnasium. Det har længe været et mål, at eleverne skal være mere digitalt dannede.«

Jørgen Lassen ser gerne, at der bliver lavet noget særligt i forhold til at teste elevernes digitale kompetencer ved siden af selve eksamen i samfundsfag.

Forholdt Jørgen Lassens udmelding medgiver Annette ​​​Nordstrøm Hansen, at internettet måske ikke er afgørende for eksamenerne i dag, men det kan det blive på sigt.

»I dag gør det måske ikke den store forskel, men jeg tror først og fremmest, det bremser nytænkning omkring eksamen. Og det giver ikke mening at sige, man skal have større opmærksomhed på at forberede eleverne på det digitale samfund og så fjerne den del ved eksamen,« siger hun.

Annette ​​​Nordstrøm Hansen mener i øvrigt heller ikke, at manglende internetadgang vil løse problemet med snyd.