IT-eksperter lunkne over for e-valg

Regeringen har sat sig for at gennemføre elektroniske stemmesedler på forsøgsbasis. Men IT-eksperter mener, at digitaliseringen af stemmeafgivningen er til fare for demokratiet.

Foto: Henning Bagger. ARKIVFOTO. E-valgsforsøg på Århus Rådhus i 2009.
Læs mere
Fold sammen

En lov om elektroniske valg er på vej i folketinget. Regeringen ønsker at tillade kommuner at anvende digital stemmeafgivning og stemmeoptælling på afstemningssteder ved folketingsvalg, nationale folkeafstemninger, Europaparlamentsvalg, kommunal- samt regionalvalg.

Men forslaget er blevet mødt med stærk skepsis fra IT-eksperter, som mener, at demokratiet og stemmeoptællingen bliver taget væk fra borgerne og over i hænderne på nogle få programmører. IT-kyndig og Ph.d.-studerende ved Danmarks Tekniske Universitet Søren Vind er blevet så vred over tiltaget, at han har stiftet Facebookgruppen: Danskere for demokrati: Nej tak til e-valg.

- Ansvaret for at tælle stemmer op er i dag fordelt blandt rigtig mange mennesker. Indfører man e-valget vil korrektheden af stemmeantallet være hos få programmører. Jeg kender ikke nogen i branchen, der med hånden på hjertet kan garantere, at et e-valg vil foregå korrekt, siger Søren Vind.

Han startede med at skrive til de relevante it-ordførere i Folketinget, og selvom de gav udtryk for, at de accepterede fagkundskaben, er det ifølge Søren Vind ikke sket i praksis. Heller ikke et læserbrev havde nogen stor effekt, og derfor dannede han gruppen på Facebook for at nå ud til den bredere befolkning.

- At bruge en milliard på at forbedre et valg, der dybest set er perfekt, virker meget mærkeligt. Det virker som om, at de gerne vil have deres navn på et projekt, men at de gør det i kernen af demokratiet, har jeg det ikke så godt med, siger han.

Regeringen sendte i efteråret lovforslaget til høring blandt fire IT-organisationer, men samlet set var de ikke særligt begejstrede for udsigten til elektroniske valg. Forslaget ville koste mange penge og ville i værste fald være udemokratisk, mente IT-Politisk forening.

- IT-Politisk Forening vil anbefale Folketingets medlemmer at forkaste dette lovforslag. I værste fald kan dette lovforslag spille hasard med vores langvarige demokratiske traditioner og mindske befolkningens tillid til valghandlingen, skrev IT-Politisk Forening.

Også positiv respons

Kun ITEK, der er en it-branchegruppe under Dansk Industri, mente, at demokratiet måtte følge med den teknologiske tidsalder.

- Digitaliseringen har vundet indpas på alle områder, og der er derfor behov for at dette også sker i forhold til stemmeafgivning og stemmeoptælling,« skrev det.

Det samme mener Morten Bangsgaard, administerende direktør i Foreningen IT-Branchen, der har cirka 300 it-medlemsvirksomheder.

- Vi skal gøre os klogere på at oprette elektroniske valg i Danmark. Vi er en af de mest IT-parate befolkninger i hele verden, og derfor skal vi gå foran.

Foreningen IT-Branchen mener, at ligesom vi har et personligt forhold til vores penge, har vi det også med vores stemme. Vi mener i dag, at det er lige så sikkert og trykt at gå på netbanken som at henvende sig personligt i banken. De samme erfaringer skal vi gøre os med valg.

- Der må ikke opstå tvivl om sikkerhedsmæssige aspekter, og derfor skal vi forsøge det først. Forsøgene skal netop gennemføres for at gøre os klogere på bekymringerne.