Grove ord på Facebook giver høje bøder til advokater

Historiker Bent Jensens advokat er gået langt over stregen med angreb på sagsøger, fastslår Advokatnævnet.

Advokat Karoly Németh, der forsvarer historikeren Bent Jensen i en injuriesag, er blevet pålagt en bøde på 100.000 kroner af Advokatnævnet. På Facebook gik han alt for vidt. Scanpix/Liselotte Sabroe/arkiv Fold sammen
Læs mere

I to forskellige sager om bemærkninger på Facebook er advokater blevet pålagt høje bøder, fordi de gik over grænsen for, hvordan en advokat bør opføre sig.

I det ene tilfælde er det advokat Karoly Németh, der af Advokatnævnet har fået en sanktion på 100.000 kroner. På det sociale medie angreb han, ovenikøbet med store bogstaver, Jan Aage Jeppesen, som har anlagt en injuriesag mod historiker Bent Jensen, som Karoly Németh repræsenterer.

Retssagen skyldes, at Bent Jensen i bogen »Ulve, får og vogtere« har påstået, at Jan Aage Jeppesen var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler.

I sagen ønsker Jan Aage Jeppesen rettens ord for, at udsagnet er ubeføjet. Processen har bølget frem og tilbage mellem byret, landsret og Højesteret.

På sin facebookside skrev Jeppesen i februar i år om udviklingen i sagen og kritiserede i den forbindelse Németh.

Nemeth svarede igen med to kommentarer. I den ene skrev han »En STASI STIKKER SOM JAN AAGE J HAR INGEN ÆRE!!«. Advokaten nøjedes med at underskrive sig Karoly.

I Advokatnævnet har han påstået, at han skrev som privatperson, men nævnet er uenig. Han gik langt videre, end hans arbejde for Bent Jensen tilsiger, og kommentarerne er i strid med god advokatskik, fremgår det af afgørelsen.

Opførslen udløser en bøde på 100.000 kroner, og nævnet bemærker i den forbindelse, at Németh senest i 2015 fik en bøde på 60.000 kroner. Advokaten oplyser til Ritzau, at han har indbragt afgørelsen for retten.

I øvrigt tager Københavns Byret fat på injuriesagen mod Bent Jensen 29. januar.

I forvejen har koldkrigshistorikeren været midtpunkt i en injuriesag af enormt omfang. Journalist Jørgen Dragsdahl blev af Bent Jensen beskyldt for at have været agent for KGB, og opgøret endte i Højesteret med, at Jensen blev idømt en bøde på 10.000 kroner.

Desuden skulle han betale en godtgørelse på 100.000 til journalisten, som han havde krænket.

I en anden sag om advokaters optræden på Facebook har Højesteret tirsdag stadfæstet Advokatnævnets afgørelse i en sag mod advokat Hans Boserup. Også her er sanktionen en bøde på 100.000 kroner.

Boserup havde på et dagblads facebookside beskyldt vidner i en straffesag om voldtægt for at have afgivet falsk forklaring. Højesterets dom er en skærpelse i forhold til tidligere afgørelser i by- og landsret. Her landede man på henholdsvis 50.000 og 20.000 kroner.

/ritzau/