Samfund Abonnement

Først mistede den ene bevidstheden i benzindampene, presset op under en kæntret gummibåd af sin redningsvest. Så den anden

En rutinemæssig manøvre gik helt galt, da en af Søværnets såkaldte RHIBer væltede om. Af Forsvarets egen havarirapport fremgår, at bådene ikke er sikre, før centrale fejl er rettet. Men 21 måneder efter havariet er den ansvarlige myndighed kun nået til at undersøge en løsning.