Dommerforeningen om de fire uger i regeringens lovforslag: »Retssikkerhedsmæssigt betænkeligt«

Det er problematisk, at personer, der kan få frataget deres statsborgerskab, får en frist på kun fire uger til at indbringe sagen for domstolene. Det mener Dommerforeningen.

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, finder det problematisk, at personer, der kan få frataget deres statsborgerskab, får en frist på kun fire uger til at indbringe sagen for domstolene. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Den Danske Dommerforening melder sig nu i koret af kritikere af regeringens forslag om, at såkaldte Syrien-jihadister administrativt bør kunne fratages deres danske statsborgerskab, med mindre personerne bliver statsløse.

Foreningen finder fratagelsen af statsborgerskabet problematisk, hvad angår den frist på fire uger, som den pågældende person har til at indbringe sagen for domstolene, efter at statsborgerskabet er blevet administrativt inddraget.

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg

»Henset til at de pågældende formentlig befinder sig i udlandet under meget primitive vilkår, synes en frist og en forkyndelsesmåde som den foreslåede retssikkerhedsmæssigt betænkelig.«


Hvis det »trods rimelige bestræbelser«, som det hedder i lovudkastet, ikke er muligt at meddele vedkommende om fratagelsen af statsborgerskabet, så skal fratagelsen meddeles via Statstidende.

Også dette punkt vurderer Dommerforeningen som problematisk.

»Henset til at de pågældende formentlig befinder sig i udlandet under meget primitive vilkår, synes en frist og en forkyndelsesmåde som den foreslåede retssikkerhedsmæssigt betænkelig. Dommerforeningen skal derfor i det mindste foreslå, at der fastsættes regler svarende til retsplejelovens regler om admittering af anker,« skriver Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, i høringssvaret.

Der bør ifølge Dommerforeningen være en ankemulighed, hvis den pågældende ikke har nået svarfristen på fire uger, eksempelvis på grund af sygdom. Ankemuligheden er ifølge Mikael Sjöberg ikke nævnt i udkastet til lovforslaget, men det bør være op til retten at vurdere den pågældendes forklaring på, hvorfor fristen ikke blev nået, og afgøre, om sagen kan køre alligevel, altså om retten vil »admittere« anken.

Ifølge udkastet til lovforslaget skal det ikke være op til myndighederne at bringe sagen for en domstol. Det skal den formodede fremmedjihadist selv gøre, hvis udkastet til lovforslaget bliver vedtaget.

Betydeligt ressourcepres

Mandag klokken 12 var der høringsfrist for de i alt 56 høringsparter. Dommerforeningen har været ramt af, at høringsfristen kun var på en uge, der lå midt i efterårsferien. Det samme har flere andre foreninger kritiseret.

Også selve substansen i forslaget er blevet kritiseret af eksperter. Blandt andre mener tidligere juraprofessor Eva Smith, at forslaget kan være på kant med de europæiske menneskerettigheder, som er en del af dansk lovgivning. Det skyldes blandt andet, at statsborgerskabet kan fratages administrativt af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), og at domstolsprøvelse ikke er et krav.

Dommerforeningen har ikke vurderet, om lovudkastet er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Selve formålet med loven vurderer Dommerforeningen som »udpræget politisk«, hvilket ikke har givet foreningen anledning til bemærkninger.

Til gengæld er foreningen kritisk over for regeringens vurdering af ressourceforbruget i det offentlige.

»I bemærkningerne til lovforslaget står, at det alene forventes at medføre marginale merudgifter, der finansieres inden for de eksisterende rammer. Dommerforeningen er ikke bekendt med, hvor mange sager der efter de foreslåede bestemmelser kan eller vil blive indbragt for Københavns byret. Der er tale om et nyt sagsområde og alene den omstændighed, at der i afgørelsen deltager tre dommere, må alt andet lige føre til et betydeligt ressourcepres på Københavns byret,« står der i høringssvaret.

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget tirsdag.

Læs Mattias Tesfayes svar på kritikken fra blandt andre Dommerforeningen her.