Det viser de første rapporter om folkeskolereformen

Et udpluk af hovedresultaterne fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet:

Den overordnede konklusion er, at størstedelen af eleverne i folkeskolen trives rigtigt godt i skolen, og at mange udviser interesse for de faglige aktiviteter i skolen.

Fire ud af fem elever føler i høj grad, at de har en god relation til deres lærer, og halvdelen af eleverne er i høj grad tilfredse med undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Elevbesvarelserne viser tydeligt, at jo ældre eleverne er, desto mindre fysisk aktive er de i skolen.

Elevbesvarelserne peger på, at de frivillige lektiecaféer ikke har været en central ressource for særligt mange elever. Syv ud af ti elever svarede i foråret 2015, at de i løbet af en normal uge slet ikke bruger eller bruger mindre end én time på at lave lektier i lektiecaféen.

Lærerne i indskolingen anvender i højere grad motion og bevægelse i undervisningen sammenlignet med lærerne i udskolingen.

Lærerne i udskolingen oplever en højere grad af ro og klasseledelse sammenlignet med lærerne på mellemtrinnet og i indskolingen.

Ifølge næsten halvdelen af skolelederne anvender deres kommune en form for målstyring af skolerne ved at fastlægge indikatorer for kommunens mål for elevernes læring og trivsel.

Skolelederne arbejder i gennemsnit to timer mere om ugen i 2015 end i 2011.

Skolelederne har stor tillid til, at lærerne gør deres bedste, men et stigende mindretal af lederne vurderer imidlertid, at en mangel på kvalificerede lærere hæmmer en optimal undervisning på skolen i øjeblikket.

De fleste skoleledere tilkendegiver, at folkeskolereformen vil føre til en bedre folkeskole. Underviserne er mere skeptiske end lederne og mener, at reformen kun »i nogen grad« vil føre til en bedre folkeskole.

Kilde: Undervisningsministeriet