Vismænd ønsker dobbelt så høj boligskat

Den nye aftale om beskatning af de danske ejerboliger er alt for gavmild, mener de økonomiske vismænd.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Topøkonomerne i Det Økonomiske Råd med kælenavnet vismændene så gerne en beskatning af ejerboliger på mere end det dobbelte af det niveau, som den nye aftale om fremtidens boligskat lægger op til.

Aftalen indeholder en effektiv ejendomsværdiskat i omegnen af 0,45 procent af ejendomsvurderingerne, og det er langt under niveauet for beskatning af andre typer af kapitalindkomst, påpeger vismændene i deres seneste rapport, der netop er offentliggjort.

»Det lave niveau giver dermed anledning til en fortsat skattesubsidiering af boligforbruget,« som overvismand Michael Svarer udtrykker det.

Altså en favorisering af investeringer i fast ejendom, mens vismændene gentagne gange har talt for at forøge beskatningen af fast ejendom frem for arbejdsindkomst – blandt andet ud fra en betragtning om, at ejendomme ikke kan flytte efter en lavere skat i udlandet, mens arbejdspladser derimod kan flyttes til det mest optimale skattemiljø.

»En effektiv ejendomsværdiskat på 0,45 pct. indebærer, at investeringer i boliger fortsat vil blive favoriseret i forhold til investeringer i virksomheder,« hedder det i en pressemeddelelse, som vismændende har udsendt med deres nye rapport.

Vismændene har ikke i den aktuelle rapport brugt så meget krudt på boligskatterne som i tidligere rapporter. Men analyser fra økonomerne fra så sent som 2016 viser, hvad de konkret anbefaler. I vismændenes rapport fra 31. maj 2016 lyder deres råd til regeringen på at ophæve skattestoppet samt at hæve den lave og grundlæggende sats for ejendomsværdiskatten fra de nuværende 1 procent til 1,2 procent – stik modsat det fald, som er på vej med den nye aftale.

Desuden anbefalede vismændene at fjerne nedslaget i ejendomsværdiskatten for boliger købt før juli 1998 samt for pensionister med lave indkomster.

Der er dog i den nye rapport også roser til den politiske aftale om fremtidens boligskat – nemlig til den ophævelse af skattestoppet, som vismændene også anbefaler.

»Det er positivt, at den netop indgåede boligaftale ophæver nominalprincippet, der siden 2001 har medført, at ejendomsværdiskatten ikke har bidraget til at stabilisere boligprisudviklingen og endvidere har ført til en geografisk skæv effektiv ejendomsbeskatning,« påpeger vismændene, der fremlægger rapporten tirsdag middag.