Her er tabere og vindere på den nye boligskat

Helt nye beregninger viser en voldsom geografisk skævhed i, hvordan den nye boligskat kommer til at virke. Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger fra 2019 bliver nøglen til, hvem der bliver tabere, og hvem der bliver vindere.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hvem bliver de store tabere, og hvem bliver de store vindere med den nye boligskat? Fra 2019 kommer der nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, og de bliver meget afgørende for, hvem der kommer ud på den gode side, og hvem der kommer ud på den dårlige side med den nye boligskat.

Det viser beregninger, som Økonomisk Ugebrev har fået Boliga.dk til at foretage. Der, hvor vurderingerne sættes mest op, finder man taberne, og modsat der, hvor vurderingerne fastholdes eller sættes ned, er vinderne, viser de nye beregninger.

Ideen med det nye system er, at det skal bringe vurderingerne tættere på de aktuelle handelspriser. Og det giver nogle hidtil upåagtede geografiske skævheder, for mange steder er vurderingerne i dag langt fra markedspriserne, fremgår det af Økonomisk Ugebrev.

Derfor vil de nye vurderinger nogle steder give en stigning i ejendomsværdibeskatningen på 400 pct., og andre steder vil der være tale om et fald på 50 pct., viser beregningerne. Eksempelvis kan der være stor forskel på, hvordan den nye boligskat kommer til at virke i henholdsvis Hellerup og Klampenborg, selv om de to lokalområder ligger få kilometer fra hinanden nord for København.

De attraktive ejendomme i Klampenborg er ofte vurderet højere i forhold til markedsprisen end tilsvarende ejendomme i Hellerup. En række ejendomme i Klampenborg vil således ikke opleve en stigning i ejendomsvurderingerne, og de vil få et direkte fald i ejendomsværdiskatten, når skatteprocenten sættes ned fra én pct. til 0,55 pct. Modsat vil det forholde sig for mange af de dyre villaer i Hellerup.

Lektor emeritus ved Copenhagen Business School og ekspert i boligøkonomi Jens Lunde er ikke i tvivl om, at de nye ejendomsværdiskatter vil sætte sig i priserne.

»Det er klart, at det vil give en priseffekt, og at priserne vil tilpasse sig både opad og nedad for ejendomme med store ændringer i beskatningen,« siger Jens Lunde.

Han vil dog ikke entydigt sige, hvornår priseffekterne kommer.

Forudsætningen for beregningerne er, at det rent faktisk lykkes at skabe et nyt vurderingssystem, der er bedre til at ramme markedspriserne fra 2019.

Ejendomsmægler fra EDC Poul Erik Bech fremhæver, at man før har forsøgt at skabe et nyt system for ejendomsvurderingerne, uden at det har været bedre til at afspejle de faktiske handelspriser.

Pouls Erik Bech mener stadig, at den store »dark horse« i de nye boligskat bliver vurderingerne af grundværdierne og den efterfølgende ejendomsskat (grundskyld).

»Der er ingen, som kan vurdere, om det nye system kommer til at give nogle mere retvisende vurderinger. Når det gælder grundskatterne, kan der komme til at ske nogle meget store stigninger. Der kan blive tale om en to-, tre- og firedobling i nogle tilfælde,« siger Poul Erik Bech.

Han fremhæver, at det kan komme til at gå ud over ejerlejligheder i specielt København. Vurderingerne på grundværdierne på ejerlejligheder er sat meget lavt, og skal de nærme sig markedspriser, skal de stige meget kraftigt, mener Poul Erik Bech.