Ekspert frygter giftig cocktail ved boligskatteaftalen

Den nye boligskatteaftale kan have en indbygget tidsindstillet bombe under boligmarkedet, hvis særligt ét makroøkonomisk aspekt går den forkerte vej. Eksperter havde hellere set en anden konstruktion end den, politikerne er endt med.

Indefrysning af grundskyld og en stigende rente kan blive en giftig cocktail om få år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Efterdønningerne fortsætter efter tirsdagens politiske udspil, hvor regeringen med en bred forligskreds kunne præsentere en ny og kompleks boligskatteaftale.

En af de umiddelbare konsekvenser af aftalen er, at de største skatterabatter, hvis man vel at mærke ser bort fra indefrysningen af grundskyld, vil tilfalde boligejerne i hovedstadsområdet af den logiske årsag, at værdierne og stigningerne her er størst.

»Hvis vi taler skatterabat, hvor man også efter det nye system burde have betalt mere i skat - og efter det gamle system endnu mere – så er gevinsterne koncentrerede der, hvor vi har de høje prisstigninger og dyre boliger, som altså især er centrum af de større byer,« siger Morten Skak, boligekspert og lektor ved Syddansk Universitet.

Sammenfald kan give store fald

Men det betyder også, at det er her, at man kommer til at se prisfald, når den nye boligskatteaftale træder i kraft. Omkring 2021 vil man ifølge Morten Skak se prisfald der, hvor der er skatterabatter.

»Det hænger sammen med det spil, at hvis du køber omkring 2021 og efter, så får du ikke skatterabatten,« siger han.

Isoleret set er det ikke et problem. Men udvikler én makroøkonomisk komponent sig anderledes, end den har gjort de sidste mange år, kan det blive en farlig blanding.

»Hvor markante prisfald afhænger af den generelle udvikling på boligmarkedet, og hvordan renten udvikler sig. Nu er det forudset, så på den måde kan man håbe, at det ikke bliver så voldsomt. Frygten kan være, at det bliver et uheldigt sammenfald med rentestigninger, så det giver et kraftigt prisfald,« siger Morten Skak.

Han tør ikke spå om, hvor meget priserne vil falde, men henviser til regeringens tal, hvor man forventer et fald på fem-ti procent.

Curt Liliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videnscenter, er enig i, at især dem, der sidder i ejerlejlighed og modtager skatterabat, kan blive »lidt ramt« af prisfald, når de vil sælge efter 2021. Men han ser det ikke som et stort problem, hvis regeringens beregninger holder stik.

»Prisfald på fem-ti procent er ikke meget i betragtning af, at lejlighederne i øjeblikket stiger med omkring ti procent om året. Så store tabere er de altså heller ikke,« siger han.

Bør bruge gennemsnit

Netop store udsving i boligernes værdi er det aspekt, som Morten Skak gerne så havde været en del af ændringerne i den nye aftale. Stod det til ham, så skulle man i stedet betale en skat, som refererer til et gennemsnit af boligens værdi over nogle år.

»Hvis man tager et gennemsnit af de sidste fem år, får man mere udjævning af skatten. Og jeg havde hellere set, at man forsøgte at lave en udjævning, men at man skulle betale skatten,« siger han.

Millionærknækket ville Morten Skak beholde, da det er i overensstemmelse med det princip, vi har om progression.

»Men man kunne også have lavet flere trin. I virkeligheden kan jeg bedst lide, at man tænker på den gamle lejeværdi. Og hvis man ser den som en indtægt, man har, men som ikke bliver udbetalt, så er det sådan, at det vil gå ind som indkomst, og så vil progressionen afhænge af, hvad man i øvrigt har af indkomst. Det er rimeligt med noget progression, og det, de har lavet, er måske et meget rimeligt trin,« siger han.

Gå til grundskylden

Curt Liliegreen ser generelt positivt på aftalen, men havde dog gerne set lidt mere mod fra politikerne på især én front.

»Hvis det stod til en økonom, vil man nok have set et system, som ikke havde været så nådigt omkring grundskylden. Jeg tror, at det er landet så tæt på, hvad der kunne lade sig gøre til gavn for boligejerne. Og det er derfor, at jeg giver det en god karakter,« siger han.