Kan udlandsdansker blive skilt i Danmark?

Statsforvaltningen er i tvivl om, hvorvidt de danske myndigheder har kompetence til at bevilge skilsmisse til et dansk-indonesisk par, der er bosat på Bali.

? Jeg er dansk statsborger og bosat på Bali siden 2013. Min hustru er indonesisk statsborger. Vi er enige om skilsmisse, men Statsforvaltningen siger, at de er i tvivl om, hvorvidt de har kompetencen til at skille os. Hvad gør vi?

Med venlig hilsen D.

! Statsforvaltningen har sandsynligvis ret i, at de er i tvivl, når de siger det til dig. Men de har nu pligt til at finde ud af det, hvis I sender en begæring ind til dem.

Da I er enige om skilsmisse, synes jeg ikke, at Statsforvaltningen har så stor grund til at være i tvivl. I en internationaliseret verden sker det tit, at man kommer i problemer om, hvor en sag helt eller delvist skal behandles.

Statsforvaltningen kan komme i tvivl, og det kan andre, herunder advokater bestemt også. For nogle uger siden svarede jeg en lille smule diffust på et spørgsmål om behandling af et dødsbo med aktiver her i landet og i udlandet. Det gav anledning til, at Københavns Skifteret mailede til mig bekymret over, om de på grund af mit svar, ville få alt for mange unødige henvendelser. Vi blev enige om, at det nok ikke ville være tilfældet. Men man skal virkelig passe på, når man bevæger sig rundt i sådanne formelle spørgsmål dette: Hvem har egentlig kompetencen?

Jeg læser bestemmelserne sådan, at den danske myndighed har lov til at behandle en sag om skilsmisse, hvis »sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de sidste to år eller tidligere har haft bopæl her«. Det står i retsplejelovens § 448c.

Hvis du derfor henvender dig til Statsforvaltningen og beder dem behandle en skilsmissesag, vil du i den sammenhæng være »sagsøger«. Statsforvaltningen vil så skulle sende sagen videre til domstolene her i landet, hvis ikke I er enige om skilsmissen.

Da I imidlertid er enige, vil jeg vurdere, at Statsforvaltningen som den myndighed, som behandler sagen i første omgang, som det mindre i det mere kan meddele en skilsmissebevilling, hvis I er enige om det.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at I – eller i al fald du – tidligere har haft bopæl i Danmark.

I en del lande kan der opstå diskussion om, hvorvidt en dansk skilsmissebevilling nu også er en endelig skilsmisse, da den ikke er truffet af en domstol. Det er nu min opfattelse og erfaring, at man godt kan overbevise de fleste lande om, at en bevilling er god nok. Det bemærkes, at den ovenfor skitserede hovedregel i loven kan være fraveget i en international overenskomst med det pågældende land.

Jeg har ingen viden om, hvor let eller svært det er at blive skilt på Bali, hvor I begge bor. Det kunne være nærliggende for jer at tjekke det lokalt, hvis I støder på mere end almindelig modstand hos Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk