Nedslag efter familie-overdragelse af huset?

Aftaler mellem familiemedlemmer kan blive genstand for granskning hos Skat.

Foto: Morten Stricker

? Nytårsaftensdag overdrog vi sommerhuset til vores søn for ejendomsværdien 1,6 millioner kroner minus 15 procent. Han udstedte et gældsbrev og kan forvente den maksimale afskrivning hvert år. Nu har han opdaget, at der er skjult råd og svamp i brædder på huset, hvilket ingen har været opmærksomme på. Muligt dækker forsikringen noget, men vi er bange for en større udgift. Havde vi solgt i almindelig handel, ville vores køber uden tvivl komme igennem med et mangelskrav. Spørgsmålet er, om vores søn også kan fremsætte et krav med den virkning, at der ikke skal betales arveafgift af erstatningen?

Med venlig hilsen B.

! Du skriver, at din søn »kan forvente den maksimale afskrivning pr. år« på de gældsbreve, han har udstedt for køb af huset. Hvis forventningen bygger på, at du har givet ham et løfte herom, vil det udløse pligt til at betale gaveafgift af den samlede gave. Du spørger så, om din søn kan fremsætte krav i anledning af, at der er fundet råd. Det lyder for mig, som om det vil være noget, I har stor lyst til at blive enige om, og måske vil Skat tænke det samme.

Mulighederne afhænger af jeres aftale. Hvis aftalen ikke indeholder nærmere, der kan bidrage til fortolkningen, vil de almindelige mangelsregler være gældende. Hvis du har kendt manglen, vil du kunne holdes ansvarlig. Jeg forstår din e-mail sådan, at du intet kendte til problemet. I så fald kan der blive tale om et afslag i prisen, hvis manglen er af alvorligere karakter. Det afhænger dog af, om din søn ved købet burde forudse, at der kunne være tale om en sådan mangel ved et måske ældre hus, og det afhænger af, om han har undersøgt huset på passende måde.

Der er netop givet tilladelse til, at Højesteret skal behandle en sag om forståelsen af de administrative regler, der som udgangspunkt tillader salg til nærstående for 85 procent af den offentlige vurdering. Landsretten har sagt, at der ikke i alle tilfælde kan støttes ret på disse regler. Jeg tror, en medvirkende årsag til dette fokus er, at Skat fornemmer, at mange går lige tæt nok på reglerne, tenderende til misbrug. Derfor maner jeg til forsigtighed og omtanke.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator,

www.ForumAdvokater.dk