Hvordan forhindres eksmand i at bruge fælles formue?

Det kan være direkte strafbart at disponere illoyalt i forbindelse med bodeling.

? Jeg ligger i skilsmisse, men har endnu ikke underskrevet papirerne. Vi har et fælles hus og en del midler stående i banken. Nu har min mand gjort det sådan, at jeg ikke længere kan se fælles konti, og jeg tror, at han bruger løs af pengene. Hvordan bærer jeg mig ad med at få delt omkring det økonomiske, så han ikke bruger alt, hvad vi har af indestående. Vi har et hus til salg, som også gerne skulle give et pænt overskud.

Med venlig hilsen G.

!Det lyder bestemt ikke godt, at han har fået lukket ned for fælles konti, hvilket er konti, der står i begges navne. Måske skulle du lige spørge banken, om de kan se, at han har gjort noget omkring dine konti, herunder konti som du er medkontohaver på. Det må han ikke, og det må banken i virkeligheden slet ikke acceptere.

Uden at male det rigtigt alvorligt op, ser vi i disse år af og til situationer, hvor den ene part bruger den andens nem-id og foretager dispositioner i den andens navn. Sådanne dispositioner er typisk direkte strafbare.

Mere konkret vil jeg anbefale, at I så hurtigt som muligt får indsendt begæring om separation eller skilsmisse. Det har nemlig betydning for den skæringsdag, som vil skulle anvendes ved bodelingen. Vil han ikke være med til det, kan du bare selv indsende begæringen til Statsforvaltningen. Det sker elektronisk, og der ligger på Statsforvaltningens hjemmeside en anvisning på, hvordan du gør det.

Når I har hus og midler stående i banken, vil jeg gætte på, at der er en betydelig friværdi i huset. Derfor bør du kunne trøste dig med, at han nok ikke kommer så langt med sine eventuelle lyssky dispositioner. For det første skal formuen deles, hvis I har formuefællesskab. Hvis han forud for skæringsdagen har foretaget smudsige dispositioner, der har formindsket fællesformuen, vil der formentlig skulle ske en kompensation heraf ved bodelingen.

Jeg synes, at du skal prøve at få ham til at forstå, at I jo skal dele formuen, og at det vil være bedst for alle, at I gør det i god ro og orden. Hvis I slet ikke kan tale sammen, må du eventuelt opsøge en advokat for mere konkrete råd. Der er også den mulighed, at du skriver til skifteretten og beder om et møde om bodelingen. Det koster i første omgang 400 kroner, og skifteretten vil så indkalde jer til et møde, hvor I vil få forklaret hovedreglerne. Det kan dog godt i sidste ende være en dyr løsning at lade bodelingen foregå via skifteretten.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator,

www.ForumAdvokater.dk