Jyske Bank gav dårlig rådgivning - men andelshavere taber

Andelsforeningen Engskoven har tabt den første sag om selve salget af de omstridte swapaftaler til Jyske Bank, der blev anklaget for dårlig rådgivning. Men sagen er kun tabt, fordi foreningen reagerede for sent og for upræcist. Banken er ifølge dommen ansvarlig for dårlig rådgivning, har Vestre Landsret afgjort. Nu har sagen kurs mod Højesteret.

Vestre Landsret i Viborg behandler i disse dage en sag om swap-lån mellem Jyske Bank og andelsboligforeningen Engskoven i Skødstrup. Her repræsentanter for Engskoven med talsmand Lund Poulsen til venstre. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Det har kostet andelsforeningen Engskoven i Østjylland dyrt, at den reagerede for sent på den økonomisk katastrofale låneaftale, den indgik med Jyske Bank for snart ti år siden. Foreningen har netop tabt sagen i Vestre Landsret. Men ikke på grund af kernen i sagen - selve salget af swapaftalen og den tilhørende rådgivning. Sagen blev tabt, fordi foreningen reagerede for sent, og fordi dens indsigelser var for upræcise, fremgår det af dommen.

Men den slår også fast, at Jyske Bank er erstatningsansvarlig.

Den såkaldte swapaftale om at få en fast rente i bytte for en variabel rente endte med at udhule værdien af foreningens boliger, og nu forsøger foreningen at få erstatning. Foreningen har da også fået medhold i både ankenævn og byret, inden Vestre Landsret i dag lagde vægt på de andre omstændigheder, så foreningen her tabte sagen.

Foreningen har sammen med dens advokat Thomas Schioldan besluttet at forsøge at få sagen ført helt til Højesteret. Og selve substansen i sagen er da heller ikke afgjort til bankens fordel.

»Landsretten gav andelsboligforeningen medhold i, at bankens rådgivning på nogle punkter var mangelfuld. Manglerne havde en karakter, som indebar, at andelsboligforeningen kunne hæve aftalen med banken, men da påstanden om ophævelse af aftalen var ubestemt og upræcis, kunne landsretten ikke give andelsboligforeningen medhold,« hedder det i dommen.

Dommen slår også fast, at »banken var erstatningsansvarlig over for andelsboligforeningen på grund af den mangelfulde rådgivning. Andelsboligforeningen fik dog ingen erstatning, fordi foreningen ikke havde bevist, at den havde lidt det tab, som den påstod,« hedder det i dommen.

Men Landsretten gav heller ikke andelsboligforeningen medhold i en påstand om ugyldighed, allerede fordi foreningen i mere end halvandet år havde kendt til manglerne ved renteswapaftalen uden at rette henvendelse til banken.

»Landsretten (finder), at andelsboligforeningen siden 2008, hvor markedsværdien frem til oktober var positiv, har haft flere anledninger til at fremsætte indsigelser mod renteswapaftalens gyldighed. Dette gælder også, selv om stigningen i boligafgiften først viste sig i 2010. Da andelsboligforeningen uanset dette først fremkom med sine indsigelser mod aftalens gyldighed i forbindelse med klagen til Pengeinstitutankenævnet den 14. maj 2010, har andelsboligforeningen ikke gjort sin ugyldighedsindsigelse gældende inden rimelig tid,« hedder det i dommen.

Adgang til at prøve sagen for Højesteret kræver en tilladelse fra det såkaldte Procesbevillingsnævn, som nu kan se frem til at få en ansøgning fra Engskoven.