Hvorfor kan jeg ikke trække momsen fra?

Fradrag af moms kan kun foretages i en momspligtig virksomhed.

Foto: Rune Evensen

? Jeg ejer et par huse og en lejlighed, som udlejes til beboelse. Samtidig driver jeg en momsregistreret virksomhed – et landbrug. Udhuset til det ene hus nedbrændte, og jeg aftalte med mit forsikringsselskab, at jeg med mit momsregistrerede firma kunne forestå oprydning efter branden, for hvilket jeg skulle fremsende en regning på 60.000 kroner inklusive moms. Ligeledes aftalte jeg med lejers forsikringsselskab, at jeg skulle opryde lejers delvist udbrændte indbo.

Herfor skulle jeg fremsende en regning på 20.000 kroner inklusive moms – og for begge regninger blev moms indbetalt til Skat. For containere til bortskaffelse af affald betalte jeg en vognmand 21.000 kroner med moms.

Min revisor mener, at jeg ikke kan fratrække sidstnævnte moms i mit momsregnskab, fordi den hidrører fra mit hus, som ikke er momsbelagt. Det betyder, at jeg skal indbetale moms af mit arbejde, men at jeg ikke kan fratrække moms for udgifter ved at udføre dette – er det korrekt?

Med venlig hilsen M.

! Du driver to virksomheder – en momspligtig landbrugsvirksomhed og en momsfritaget virksomhed med udlejning af fast ejendom. I den momspligtige virksomhed skal du betale moms af de varer og ydelser, du afsætter. Omvendt har du fradrag for dine erhvervelser. I din momsfritagne virksomhed pålægges der ikke moms på lejen (ydelsen), men omvendt er der heller ikke fradrag for momsen på erhvervelser af varer eller ydelser.

Da udhuset brænder, er det i den momsfritagne virksomhed. Din momspligtige virk­somhed indgår aftale med forsikringsselskaberne om at nedrive og rydde brandtomten. Vederlaget for denne ydelse skal pålægges moms. Om der er fradrag for momsen til vognmanden, handler om, hvem der har indgået aftalen med vognmanden. Hvis det er din momspligtige virksomhed, har du fradrag. Hvis det er din momsfritagne udlejningsvirksomhed, er der ikke momsfradrag. Om revisor har ret eller ej, afhænger derfor af dine aftaler med dels forsikringsselskabet dels med vognmanden.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk