Forskel på en arving og en legatar?

De to typer modtagere af arv stilles forskelligt ved behandlingen af boet.

? Jeg har for nylig fået udfærdiget et testamente hos en advokat. Hos notaren i skifteretten fik jeg udleveret folderen »Dødsbo, Anmeldelse, skifte, boafgift, dødsboskat« udgivet 2013 af Skat. Bagerst er der en ordliste, hvor bl.a. »arving« og »legatar« defineres: »En person er arving ved lov – såkaldt legal arving – eller ved at være indføjet i afdødes testamente. En arving arver en brøkdel eller en andel af boet, og ikke en specifik ting eller et specifikt beløb – i modsætning til en legatar. En arving har indflydelse på boets behandling.« »En legatar arver kun bestemte genstande eller et bestemt beløb – i modsætning til en arving. En legatars arv er altid bestemt i et testamente. Legatarer kan ikke bestemme i dødsboet – i modsætning til en arving.« Jeg er ugift og har ingen børn og har i mit testamente bestemt, at min søsters to børn hver skal arve 250.000 kroner, alt mit indbo samt min bil. Tre navngivne fonde skal som legatarer modtage resten af boet efter mig i lige andele, samt at de skal betale al bo- og tillægsafgift, så min søsters to børn kan arve fri for afgift. Har min advokat forfattet testamentet korrekt? Mine arvinger arver jo et specifikt beløb, og de tre fonde arver ikke et bestemt beløb, men skal dele resten.

Med venlig hilsen C.

! Ud fra dine oplysninger er der ikke noget, der tyder på, at testamentet skulle være fejlbehæftet. Det følger af dødsboskiftelovens § 13 stk. 1, at »arveladeren kan (...) ved testamente bestemme, om den, der alene skal modtage friarv, skal have stilling som arving eller legatar«. Her er altså hjemmel til, at du i dit testamente frit kan bestemme status for arven, fordi alt, du efterlader dig, er friarv (altså ikke tvangsarv, der efter lovens skal tilfalde ægtefælle eller livsarvinger).

Jeg tror, at din advokat har indsat det, du kalder fonde, som legatarer, fordi de så ikke får bestemmelsesret ved bobehandlingen. Skifteretten kan - hvor særlige grunde taler derfor, bestemme, at en legatar skal have stilling som arving – men det, tror jeg, ikke bliver aktuelt i din sag.

Du behøver derfor ikke være bekymret for, om dit testamente erklæres ugyldigt på det omtalte område – din advokat har ret.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk