Hvordan begunstiges børnebørn bedst?

Bedstemor vil gerne sikre yngste generation, men hvordan stilles alle parter lige?

Foto: Bax Lindhardt

?

Min mor har to døtre, der er hendes arvinger. Hun ønsker imidlertid at give et beløb på 100.000 kroner til hver af sine tre børnebørn, når arven skal deles. Den ene datter har et barn, den anden datter har to børn. Hvordan gøres dette, så omkostningerne bliver så små som muligt? Hvilke dokumenter skal udfærdiges?

Med venlig hilsen J.

!

Din mor kan i et testamente bestemme, at børnebørnene skal modtage en arv på 100.000 kroner hver.

Hvis der ikke er oprettet testamente, vil de to søskende arve, men de har mulighed for at give afkald på arv til fordel for børnebørnene.

Jeg anbefaler, at din mor opretter et testamente og heri også tager stilling til, om de to søskende skal stilles lige, sådan at der kompenseres for, at den ene har ét barn og den anden to – og sådan, at der tages højde for, at flere børnebøn jo kan komme til.

Derudover kan der i et testamente tages stilling til andre relevante forhold, for eksempel om arven skal være særeje i den ene eller den anden form. Det kan også i et testamente bestemmes, at de 100.000 kroner skal være et legat. Det vil blandt andet betyde, at børnebørnene ikke har bestemmelsesret i boet, og måske vil I to søskende synes, at det er rarest, at det er jer, der har bestemmelsesretten i boet.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk