Hvordan beskattes arv fra min tyske far?

Nye regler fra august 2015 får indvirkning på generationsskifte og sager om arv i flere lande.

SPØRGSMÅL?

Som datter af en tysk far, der er bosiddende i Tyskland, kunne jeg og han godt tænke os at vide følgende:

Arver min bror og jeg efter dansk eller tysk arveret? Hvor betaler vi arveafgift? Den tyske arveskat er en del højere end den danske, så det har betydning.

Er det skattefri bundfradrag i arveformuen relateret til arven eller til arvingerne? Vil det med andre ord være en øknomisk fordel at fordele arven, således at den også omfatter børnebørn?

Der indgår tysk ejendom i boet, muligvis også dansk. Min far har tidligere boet i Danmark.

Med venlig hilsen E.

SVAR!

Et generationsskifte skal altid planlægges nøje. Et generationsskifte, som involverer flere lande, skal planlægges om muligt endnu nøjere.

Frem til 17. august 2015 vil det være din fars nationalitet (tysk eller dansk), som afgør, hvilket lands lov arven skal fordeles efter. Fra 17. august 2015 - det vil sige, hvis din far dør på denne dato eller senere - vil det være afgørende, hvor din far sædvanligvis opholder sig.

Dette følger af en forordning om lovvalget ved arv, der træder i kraft den dag. Som en konsekvens af Danmarks retlige forbehold træder forordningen dog ikke i kraft i Danmark. Boafgift (arveskat) vil skulle betales i Tyskland, da din far bor der.

Selv om du som arving bor i Danmark, begrunder din bopæl alene ikke, at du skal betale dansk boafgift af arven efter din far. Men efterlader din far sig fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed i Danmark, vil der i Danmark skulle betales boafgift af disse. Tyskland vil i så fald fradrage den danske boafgift i den tyske.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat, www.ForumAdvokater.dk