Hæfter kautionist for 15 år gammel tvangsauktion?

Nye regler har halveret forældelsesfrist for gæld.

Foto: Claus Bech. Deitor skal vedligeholde sit krav over skyldneren.
Læs mere
Fold sammen

? Vores hus gik på tvangsauktion i 1999/2000, og der var et retligt efterspil, hvor vi erkendte gælden - men vi har aldrig betalt en krone af på den.

I går blev jeg ringet op og fik at vide, at banken vil stævne mig for det lån, som jeg kautionerede for dengang for min mand.

Er den sag ikke forældet, og hvis ikke hvilke muligheder har jeg så?

Med venlig hilsen P.

! Da jeres hus i 1999/2000 gik på tvangsauktion, var der en regel om, at kautionskravet ville forældes efter 20 år fra tidspunktet for din erkendelse. Forældelse ville altså først ske i 2019/2020, og forældelsesfristen kunne efter denne gamle regel afbrydes og erstattes med en ny forældelsesfrist på 20 år ved  kreditors påmindelse af skyldeneren om forpligtelsen.

Med virkning fra 2008 blev forældelsesreglerne lavet om. Forældelsesfristen blev nedsat fra 20 år til 10 år, og en afbrydelse af forældelsesfristen kræver nu retslige skridt (sagsanlæg) eller skyldnerens erkendelse af gælden.

Som overgangsregel blev det bl.a. bestemt, at de nye og de gamle regler skulle løbe sideløbende i årene 2008 til 2010, men at de nye frister kun skulle gælde fra 2011. Fra 2011 gælder der altså kun en frist på 10 år, og disse 10 år overføres også på den frist på 20 år, som var gældende før 2008.

Det betyder, at kravet mod dig blev forældet 1. januar 2011, da der på dette tidspunkt var gået 10 år fra sidste fristafbrydelse. Men har banken i årene frem til 2008 givet dig en påmindelse om gælden, løber forældelsesfristen på 10 år fra den seneste påmindelse.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk