Er det lovligt at hjælpe kun det ene barn?

Hvad gør man, hvis man gerne vil hjælpe et af sine børn økonomisk, men ikke har mulighed for at give de andre børn tilsvarende?

? Jeg blev enke i 2013. Vi havde lavet et testamente, idet den yngste skulle have en forlodsarv (som de to ældste havde fået tidligere), men først når engang jeg dør. Jeg valgte via advokat at udbetale den forlodsarv til den yngste efter reglerne for selv at være mere fri til at disponere og ikke hele tiden skulle sørge for, at der var de penge tilbage til den yngste. Der blev efterfølgende lavet et nyt testamente, hvoraf det fremgår, at alle tre børn nu arver lige efter mig. Da den yngste har en personlig krise efter sin fars død og således ikke har nogen indtægt for tiden, har jeg bestemt, at jeg ville give dette barn 1.000 kroner hver måned som en hjælp. Jeg er nu kommet i tvivl om, hvorvidt det er ulovligt at gøre med udgangspunkt i, at jeg sidder i uskiftet bo. Jeg har ikke råd til at give alle tre børn dette beløb hver måned. Jeg ved, at de i alt 12.000 kroner ikke overstiger det gavebeløb, man må give sine børn skattefrit hvert år.

Med venlig hilsen P.

! Når du sidder i uskiftet bo, skal du opføre dig økonomisk forsvarligt. Men hvad er det så?

Udgangspuntket er, at du, så længe du lever, udøver en ejers rådighed over boet. Du administrerer »hele kassen« på afdødes og dine egne vegne. Du må ikke handle sådan, at der sker en væsentlig formindskelse af boet, og du må ikke fremkalde »nærliggende fare for en sådan formindskelse«, bestemmer arveloven.

Loven giver også eksempler på misbrug: »Navnlig uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning samt ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos formue.«

Og her er vi så på sporet: Gaver, der er større, end kassebeholdningen kan begrunde. Det er jo altid en konkret afvejning, men vi taler her om en hjælpende hånd, der både er beskeden og konkret velbegrundet. Uden kendskab til de konkrete forhold mener jeg derfor, at du ikke kommer galt af sted ved at hjælpe dit ene barn.

Nu skriver du jo, at det har ligget jer på sinde at stille børnene lige. Derfor kunne du med fordel overveje at gøre gaven til et arveforskud. Det skal nemlig modregnes i arven, der til sin tid kommer til udbetaling. På den måde får alle børn en lige del af boets formue, bare på forskellige tidspunkter. Så skal du bare holde tjek på, hvor meget du udbetaler.

Jeg foreslår dig også at tale med jeres tre børn – du har som overlevende forælder en pondus, der normalt vil bevirke, at børnene accepterer dit ønske. Om det så konkret er en god idé, må du naturligvis afgøre – men det gamle ord om, at samtale fremmer forståelsen er nu ikke så tosset endda.

Held og lykke med det.

 

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk