Hver fjerde boligejer vil være mere grøn

Fra næste år får det såkaldte håndværkerfradrag en grøn profil, og boligejerne er klar. Hver fjerde af dem planlægger at energirenovere deres bolig.

Foto: Jørn Deleuran

Lysten til at spare på energien og leve mere grønt breder sig blandt boligejerne. Hver fjerde af dem har i øjeblikket planer om at forbedre deres bolig energimæssigt ved blandt andet at isolere og udskifte vinduer og døre er højt på ønskelisten hos boligejerne, viser en rundspørge, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for Realkreditrådet blandt 1.000 boligejere.

Men der er også politisk tilskyndelse til at spare på energien og skåne miljøet, påpeger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

»Undersøgelsen viser, at mange boligejere er optaget af at bo energirigtigt. Politikerne bruger både høje afgifter på energi og Boligjobordningen (også kaldet håndværkerfradraget, red.) som tilskyndelse til at puffe boligejerne i den retning. Man kan sige, at både stok og gulerod tages i brug. Energirenovering giver god mening på mange fronter: Der er penge at spare ved at nedbringe energiforbruget, og brugsværdien af boligen bliver også forbedret,« siger Ane Arnth Jensen.

Udskiftning af døre og vinduer samt isolering scorer højest på ønskelisten blandt boligejerne. Derefter kommer installation af jordvarme eller solceller, som flere end hver tiende af de adspurgte har planer om.

Men planerne giver også god økonomisk mening på to fronter: Dels får Boligjobordningen fra årsskiftet en grøn profil, så en række energiforbedrende arbejder også bliver fradragsberettigede, dels er der rigeligt med muligheder for at finansiere forbedringerne. Danskernes opsparing på bankkonti til stort set ingen rente er rekordhøj, og ifølge rundspørgen har flere end 60 procent af de adspurgte boligejere selv opsparing klar til at betale for de ønskede forbedringer af boligen.

Hver femte af dem har planer om at optage et realkreditlån til at vedligeholde og forbedre deres bolig, mens banklån og kassekredit kun kommer i spil for ganske få.

Bortset fra den løbende besparelse ved en energirenovering kan det også påvirke værdien af boligen. Realkreditrådet har også spurgt boligkøbere om, hvor stor vægt de lægger på en god energimærkning ved valg af en bolig. Og 77 procent af de adspurgte svarer, at lave energiudgifter (et godt energimærke, red.) er vigtigt eller meget vigtigt, hvis de skulle ud og finde en ny bolig.

»Boligejerne er energibevidste, når de skal handle bolig. Det obligatoriske energimærke sætter energispørgsmålet på dagsordenen, og set over en lang årrække er der rigtigt mange penge at spare ved lave energiudgifter,« siger Ane Arnth Jensen.