Er du rig eller fattig?

Danskerne er ved muffen. Det konkluderer Nordea Kredit ud fra nye tal fra Danmarks Nationalbank for 1. kvartal 2013.

Foto: Torkil Adsersen. Strøget
Læs mere
Fold sammen
De danske husholdningers samlede finansielle aktiver steg fra 4.947 mia. i 4. kvartal 2012 til 5.089 mia. kr. i 1. kvartal 2013, og deres samlede gæld faldt en smule til 2.740 mia. kr. fra 2.741 kr. i 4. kvartal 2012. Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbank

Det betyder at hver af de knap 5,6 mio. danskere gennemsnitligt nu har finansielle aktiver for 908.800 kr., og finansielle passiver for 489.300 kr. Netto er der dermed tale om, at en gennemsnitlig finansiel formue på 419.500 kr. pr. dansker.

Langt den største del af den finansielle formue består af indskud i pensionsselskaber samt aktier, kontanter og indskud i banker. Men derudover kommer værdien af boligen, bilen, båden og andre aktiver af ikke-finansiel karakter, som altså ikke er regnet med i nettoformuen i Nationalbankens tal.

I løbet af det seneste kvartal er den gennemsnitlige dansker blevet 25.400 kr. rigere. Der er dog fortsat et stykke vej op til den nettoformue på 423.000 kr., som var en gennemsnitlig dansker forundt tilbage i 2. kvartal 2007.En del af forklaringen på den stigende nettoformue er de lave renter.

"De lave renter betyder nemlig, at de danskere, der afdrager på deres realkreditlån, gør det med fuld skrue. Et realkreditlån er nemlig skruet sådan sammen, at afdraget er størst, når renten er lav og omvendt. Det holder udlånsvæksten i skak," skriver boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann i en komentar til tallene.

"Når man sammenligner stigningen i danskernes finansielle aktiver med det lille fald i danskernes gæld, så vidner dagens tal om, at danskerne fortsat er sig smerteligt bevidst om finanskrisen lektion 1 – nemlig at finansielle aktiver lynhurtigt kan falde i værdi, uden at gælden nødvendigvis gør det samme. Derfor er en vis polstring på aktivsiden og et vist mådehold på gældssiden en ganske naturlig reaktion," bemærker Lise Nytoft Bergmann.

Hun forventer dog, at danskerne vil slække lidt mere på de økonomiske tøjler i takt med, at fremtiden begynder at tegne lysere.