Danske skatter er blandt verdens mest enkle

Skatten i Danmark er ikke kun høj - den har også sine gode sider, selv om de nok er lidt svære at få øje på for de fleste.

For virksomheder ligger Danmark pænt placeret på en liste over de lande, der har det mest enkle skattesystem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Colourbox

Danmark har nogle af verdens mest udskældte skatter. Især fordi de er tårnhøje og klodens nok mest brutale. Men vi har rent faktisk også nogle af klodens mest nemme og enkle skatter.

Det dokumenteres i en ny og meget omfattende analyse »Paying Taxes 2009 - The Global Picture,« som er udarbejdet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i samarbejde med World Bank Group. Her er set på, hvor nemt det er for små og mellemstore virksomheder at betale skatter i hele i 181 lande, som rangeres i forhold til hinanden.

Selskabsskatten i de enkelte lande er kun én af mange parametre, der indgår i analysen, som også inddrager andre skatter, som virksomheden pålægges, herunder sociale afgifter, moms med videre.

Derudover indgår en opgørelse over de antal timer, virksomheden skal bruge for at opfylde de nødvendige indberetnings- og betalingspligter, ligesom den indeholder en opgørelse over det antal betalinger, virksomheden skal foretage. Der er således tale om en samlet opgørelse over alle de byrder, som pålægges virksomheder ved betaling af skatter.

I analysen placeres Danmark på en yderst flot 13. plads, langt foran lande som eksempelvis Sverige, Holland og Tyskland.

»Men denne placering skal dog tages med et vist forbehold, da den gode placering til dels skyldes, at danske virksomheder ikke betaler væsentlige sociale afgifter. Skattebyrden i Danmark er i modsætning til mange andre lande væltet over på medarbejdernes indkomstskat,« siger Susanne Nørgaard, der er partner og leder af skatteafdelingen hos PricewaterhouseCoopers.

»Men,« tilføjer hun »Danmark har i lyset af den flotte placering fået en yderst fremtrædende rolle i rapporten, så andre lande kan lære af vores erfaringer, og selv hvis der korrigeres for det forhold, at arbejdsgiverafgifter og sociale afgifter er lave herhjemme, er Danmark ganske pænt placeret blandt andet fordi ganske meget herhjemme efterhånden klares elektronisk.«

Helt i top som de absolut nemmeste og mest enkle skattelande, ligger Maldiverne og en lang række olielande fra Mellemøsten. Men det skyldes, fortæller Susanne Nørgaard, at der stort set ingen skat betales i disse lande overhovedet.

»Analysen kan være et godt udgangspunkt for danske virksomheder, der overvejelser en etablering i udlandet, hvor skatten kan blive en parameter for virksomhedens valg,« siger Susanne Nørgaard.

Rapporten peger på, at såkaldte »adfærdsregulerende skatter« sandsynligvis kommer til at spille en stor rolle i fremtidens skattesystemer i mange lande. Grønne miljøskatter er af denne slags, men mange andre muligheder kan også komme på tale, hvor sådan at skattesystemet eksempelvis fremme forskning og udvikling eller andre ting, som samfundet kan have glæde af på længere sigt.